30/11/2022

Thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

22/11/2022

Các tuyến cao tốc liên kết vùng sẽ 'đánh thức' một Tây Nguyên trù phú

18/11/2022

Phát triển hạ tầng giao thông là một trong 3 đột phá chiến lược, là nhiệm vụ chính trị quan trọng

16/11/2022

Công bố Quyết định bổ nhiệm ông Phan Hoàng Phương giữ chức Trưởng phòng Giao thông Đô thị và Nông thôn

09/11/2022

Hội thảo xin ý kiến về dự thảo Quy hoạch chi tiết phát triển hạ tầng cảng biển 2021-2030, tầm nhìn 2050