25/12/2023

Công bố Quyết định bổ nhiệm ông Lê Xuân Trọng giữ chức Phó Trưởng phòng Giao thông Đô thị và Nông thôn

01/12/2023

Quy hoạch Tây Nguyên: Lấy giao thông làm động lực phát triển khu vực

25/11/2023

Hội thảo xây dựng Chương trình quốc gia phát triển phương tiện GTVT, hệ thống GTVT công cộng thân thiện với môi trường

20/11/2023

Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch