02/03/2023

Kết quả thi vòng 1 và nhận Đơn chấm phúc khảo bài thi Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và Phát triển GTVT năm 2022

01/03/2023

Đảng ủy Bộ GTVT kết nối Hội nghị nghiên cứu, tuyên truyền cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

27/02/2023

Công ty Trung Quốc ra mắt xe điện chạy pin natri-ion đầu tiên trên thế giới

22/02/2023

Chương trình thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải