18/07/2022

Nếu không vào cuộc quyết liệt, khó đạt được mục tiêu giảm TNGT trên cả ba tiêu chí

15/07/2022

Việt Nam – Lào: thống nhất kế hoạch, thúc đẩy chương trình hợp tác phát triển lĩnh vực GTVT

11/07/2022

Đề xuất chuyển mục đích sử dụng hơn 1.000 ha rừng làm cao tốc Bắc - Nam

05/07/2022

Thúc đẩy tiến độ các dự án giao thông quan trọng quốc gia

18/05/2022

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu phí không dừng và các dự án giao thông quan trọng