Báo cáo đầu kỳ “Quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia, ga trong đô thị, ga đầu mối, ga liên vận quốc tế”

Ngày 08/12/2023, Liên danh Tư vấn Trung tâm tư vấn đầu tư phát triển GTVT và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT (CCTDI-TRICC) đã có buổi báo cáo đầu kỳ “Quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia, ga trong đô thị, ga đầu mối, ga liên vận quốc tế” tại Bộ GTVT dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy.

Buổi họp có sự góp mặt của: các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch và Đầu tư, Kết cấu hạ tầng giao thông, Khoa học công nghệ và Môi trường, Vận tải; Cục Đường sắt Việt Nam; Viện Chiến lược và Phát triển GTVT; Viện Khoa học và Công nghệ GTVT; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Ban Quản lý Dự án Đường sắt; cùng đại diện các Sở GTVT tại các tỉnh/ thành phố liên quan.

Hình ảnh cuộc họp báo cáo đầu kỳ tại Bộ GTVT.

Dự án “Lập Quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia trong đô thị, ga đầu mối, ga liên vận quốc tế” là một trong 04 quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành về đường sắt nhằm triển khai Kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới đường sắt (Quyết định số 396/QĐ-TTg ngày 17/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ). Đại diện Liên danh tư vấn đã báo cáo các nội dung: rà soát danh mục ga xem xét lập quy hoạch trên 4 tuyến đường sắt hiện hữu đang khai thác thường xuyên theo 3 nhóm tiêu chí về chức năng của ga, 2 tiêu chí về khối lượng vận tải (hiện trạng và tiềm năng khai thác liên vận); thực trạng phát triển của 4 tuyến và 16 ga đường sắt; sơ bộ kết quả dự báo nhu cầu hàng hóa, hành khách thông qua ga; phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu của các ga; các đề xuất, kiến nghị về định hướng phương án quy hoạch phát triển từng ga; kiến nghị điều chỉnh danh mục ga lập quy hoạch gồm 15 ga để triển khai bước tiếp theo.

Sau khi nghe Liên danh Tư vấn báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp và các thảo luận, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đánh giá cao sự chuẩn bị công phu và nghiêm túc của Tư vấn và cơ quan chủ trì, phối hợp lập quy hoạch, cơ bản hoàn thành báo cáo đầu kỳ. Thứ trưởng yêu cầu đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan cùng phối hợp tập trung làm rõ hơn các nội dung: tiêu chí phân nhóm ga; bổ sung chức năng, quy mô của tuyến đường sắt có ga; bước tiếp theo cần đưa ra được ranh giới quy hoạch ga trên hiện trường. Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng quy hoạch, Thứ trưởng cũng đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục rà soát hệ thống ga, tìm ra các ga có tiềm năng, lợi thế về vận tải hàng hóa, có nhu cầu mở rộng ranh giới để tiếp tục lập quy hoạch, giữ quỹ đất, đủ điều kiện đáp ứng dài hạn.