Báo cáo xúc tiến, kêu gọi đầu tư phát triển hệ thống KCHTGT giai đoạn 2023 - 2030

Chiều ngày 20/3/2023, tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng và Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đã chủ trì nghe Báo cáo xúc tiến, kêu gọi đầu tư phát triển hệ thống KCHTGT giai đoạn 2023 – 2030 với sự tham gia của: Văn phòng Bộ; các Vụ: Kế hoạch Đầu tư,  Hợp tác quốc tế, Tài chính; Các Cục: Quản lý đầu tư xây dựng, Đường cao tốc Việt Nam, Đường bộ Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam và Viện Chiến lược và Phát triển GTVT. Đại diện cơ quan chủ trì là Vụ Kế hoạch đầu tư báo cáo kế hoạch triển khai; Viện Chiến lược và Phát triển GTVT được giao trình bày tổng thể Báo cáo xúc tiến, kêu gọi đầu tư phát triển hệ thống KCHTGT giai đoạn 2023 – 2030.

Kết luận buổi họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao sự chuẩn bị công phu và nghiêm túc của cơ quan chủ trì và các cơ quan liên quan và chỉ đạo tiếp tục rà soát, bám sát theo các Quy hoạch được duyệt và các Nghị quyết của các Vùng nhằm hoàn thiện báo cáo đảm bảo chất lượng cao phục vụ Hội nghị dự kiến tổ chức trong tháng 4/2023.

Viện trưởng Lê Đỗ Mười, báo cáo tại hội nghị