Bộ GTVT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô (sửa đổi, bổ sung QCVN 31:2014/BGTVT).

 

Tại dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô sửa đổi, bổ sung QCVN 31:2014/BGTVT, Bộ GTVT đề xuất bên cạnh tính năng cảnh báo bằng âm thanh cho lái xe trong các trường hợp: xe chạy quá tốc độ, lái xe điều khiển phương tiện quá 4 giờ liên tục; thiết bị giám sát hành trình (TBGSHT) trên xe ô tô còn phải có cảnh báo đối với trường hợp lái xe không thực hiện đăng nhập trước khi phương tiện di chuyển nhằm xác định rõ người lái xe.

Đề xuất nhiều tính năng mới trên thiết bị giám sát hành trình xe kinh doanh vận tải- Ảnh 1.
(ảnh minh hoạ)

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô sửa đổi, bổ sung QCVN 31: 2014/BGTVT bổ sung nhiều quy định về tính năng cảnh báo trên thiết bị, góp phần quản lý chặt chẽ người lái xe, đảm bảo an toàn cho phương tiện và người tham gia giao thông .

Đồng thời, cũng bổ sung quy định về tốc độ cài đặt trên TBGSHT để các đơn vị có cơ sở cài đặt cảnh báo quá tốc độ cho phương tiện theo điều kiện thực tế và theo quy định tại Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT của Bộ GTVT (quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ).

Theo đó, tốc độ giới hạn được cài đặt trên thiết bị phải dựa trên cơ sở tốc độ tối đa cho phép đối với từng loại xe cơ giới tham gia giao thông trên đường đôi, đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên ngoài khu vực đông dân cư (trừ đường cao tốc) hoặc tốc độ tối đa theo từng cung đường trên bản đồ số.

Để phục vụ việc cảnh báo vi phạm thời gian lái xe của tài xế, dự thảo quy chuẩn cũng bổ sung quy định về cài đặt thời gian lái xe liên tục.

Đề xuất nhiều tính năng mới trên thiết bị giám sát hành trình xe kinh doanh vận tải- Ảnh 2.

 (ảnh minh hoạ)

Dự thảo quy chuẩn cũng nêu rõ các tính năng cần phải có trên phần mềm quản lý, khai thác của đơn vị kinh doanh vận tải

Theo dự thảo quy chuẩn, đã bỏ yêu cầu tương thích với các hệ điều hành Microsoft Windows để phần mềm có thể xây dựng trên nhiều nền tảng, đồng thời, làm rõ quy định về phông chữ.

Cụ thể, phần mềm quản lý, khai thác của đơn vị kinh doanh vận tải phải cài đặt trên máy tính; có giao diện tiếng Việt; dữ liệu nhập, chuyển đổi vào phần mềm phải sử dụng phông chữ Unicode TCVN 6909:2001 và gõ dấu tiếng Việt.

Phần mềm phải có 3 tính năng. Đầu tiên là tính năng giám sát trực tuyến, hiển thị các thông tin vị trí xe trên bản đồ số, biển số xe, thông tin lái xe hiện tại (tên lái xe và số GPLX), tốc độ tức thời, tổng số lần quá tốc độ, số lần và thời gian dừng đỗ, thời gian lái xe liên tục và tổng thời gian lái xe trong ngày của lái xe đó.

Thứ hai là tính năng quản lý, khai thác dữ liệu, truy cập, tìm kiếm, lập bảng biểu, báo cáo, thống kê các dữ liệu theo quy định của Bộ GTVT về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ TBGSHT của xe ô tô.

Cuối cùng là tính năng thông báo trạng thái hoạt động của TBGSHT, phần mềm phải hiển thị được trạng thái của thiết bị tương ứng lắp trên xe hoạt động bình thường hoặc mất tín hiệu quá 30 phút.

Dự thảo còn bổ sung quy định về công bố hợp quy để phù hợp với Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn mới được ban hành. Theo đó, TBGSHT công bố hợp quy phải dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được Bộ GTVT chỉ định theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 74/2018 và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP).

Cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của đơn vị sản xuất/lắp ráp, nhập khẩu TBGSHT theo quy định của pháp luật.

Theo điều khoản chuyển tiếp của dự thảo quy chuẩn, Giấy chứng nhận hợp quy đã cấp cho kiểu loại/lô TBGSHT sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu theo QCVN 31: 2014/BGTVT vẫn còn giá trị đến hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận.

Đối với TBGSHT phù hợp QCVN 31: 2014/BGTVT đã lắp đặt trên phương tiện kinh doanh vận tải trước ngày quy chuẩn này có hiệu lực, chủ phương tiện phải thực hiện cập nhật, bổ sung các tính năng kỹ thuật theo quy định tại quy chuẩn này trước ngày 1/1/2027.