Bộ GTVT phổ biến, quán triệt về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm

Sáng nay (29/12) tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực (TC) và phòng, chống tội phạm (PCTP).
Tới dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương,Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban ATGT quốc gia, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT.
Phó bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết, Bộ GTVT là cơ quan được Nhà nước giao khối lượng vốn lớn; Bộ vừa là cơ quan quản lý nhà nước, vừa là cơ quan trực tiếp thực hiện các dự án. Công tác quản lý Nhà nước của Bộ GTVT đều liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Với đặc thù như vậy, các lĩnh vực do Bộ GTVT quản lý có tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng.

Thời gian vừa qua, Ban Cán sự đảng, Bộ GTVT đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thời gian vừa qua vẫn còn xảy ra một số vụ việc tiêu cực, tham nhũng, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín và nỗ lực, cố gắng của ngành GTVT. 

Theo Thứ trưởng Hội nghị là cơ hội cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung của công tác PCTN, TC, phòng ngừa tội phạm các nội dung, biện pháp cần triển khai thực hiện tại mỗi cơ quan đơn vị.

Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng phổ biến, quán triệt các văn bản quy định về công tác PCTN, TC.

Đánh giá tại Hội nghị cho thấy, công tác PCTN, TC và PCTP của Bộ GTVT 10 năm qua đã đạt được một số kết quả như: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh, từng bước hình thành cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ nhằm giảm thiểu các sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước; công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật PCTN, TC và PCTP được quan tâm thực hiện, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được nâng lên.

Công tác thanh tra, kiểm tra đã được tăng cường góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành GTVT; công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, công khai, minh bạch các hoạt động, thực hiện chế độ thanh toán không dùng tiền mặt đạt được kết quả tích cực.

Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác PCTN, TC và PCTP còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác chỉ đạo có lúc còn chưa thường xuyên, cấp ủy và người đứng đầu của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT chưa tập trung, quyết liệt. Công tác tự phòng ngừa, tự phát hiện tham nhũng chưa tốt; thể chế, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn vẫn còn sơ hở, bất cập chưa phù hợp với yêu cầu. Công tác tuyên truyền, giáo dục còn chưa thực chất, chưa có kết quả cụ thể, đâu đó vẫn còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, một số đơn vị, doanh nghiệp đã có sai phạm bị cơ quan pháp luật xử lý.

Hội nghị đã nghe Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng phổ biến, quán triệt các văn bản quy định về công tác PCTN, TC, công tác PCTP của Đảng, Nhà nước; Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ; Đề án về công tác PCTN, TC; Kế hoạch tiếp tục triển khai Đề án về công tác PCTP; Quyết định số 2007/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế hoạch PCTN giai đoạn 2021-2026 của Bộ GTVT…

Phó cục trưởng Phòng, Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ Ngô Mạnh Hùng

phổ biến các quy định trong công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập

Tại Hội nghị, Phó cục trưởng Phòng, Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ Ngô Mạnh Hùng cũng đã phổ biến, quán triệt tới các đại biểu các quy định cũng như kinh nghiệm trong công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập...

Hội nghị đã triển khai các nhiệm vụ và giải pháp chính để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện, cụ thể: Giai đoạn từ nay đến 2025, tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong PCTN, TC, PCTP.

Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT Trần Văn Trường báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện

Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng

các nguồn vốn thuộc lĩnh vực GTVT giai đoạn 2021 - 2025, gắn với kế hoạch công tác PCTN.

Rà soát, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế về PCTN, TC, PCTP gắn với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; thể chế hóa kịp thời các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để khắc phục, kiến nghị khắc phục để tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về PCTN, TC, PCTP…

Nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2030, tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2022-2025 và đưa ra nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2030. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT, tiến hành rà soát, triển khai đề án phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Bộ GTVT đến năm 2030.

Đại diện Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ GTVT đã chủ trì thảo luận

và trả lời các tồn tại, vướng mắc của các đơn vị trong công tác PCTN, TC, PCTP

và công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cảm ơn các đồng chí đại diện các cơ quan Trung ương đã dành thời gian tham dự Hội nghị, đặc biệt đại diện Thanh tra Chính phủ đã có nội dung quán triệt tại Hội nghị. Trong thời gian tới, Thứ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ Bộ GTVT của các cơ quan Trung ương trong quá trình Bộ tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Thứ trưởng yêu cầu cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, có hiệu quả và phải là hạt nhân quan trọng để quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Thanh tra Bộ tiếp tục chủ trì tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện Đề án thực chất, hiệu quả, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo có sản phẩm, kết quả cụ thể, định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ.

Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu Ban cán sự, đặc biệt là đồng chí Bí thư, Bộ trưởng thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm. Trên cơ sở đó các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiện toàn tổ chức tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao vị trí, vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTN, TC, phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; Xây dựng quy định, thể chế hóa kịp thời các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; phân công, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm nhằm tăng cường công tác PCTN, TC và phòng chống tội phạm. Nhận diện cụ thể những khâu, công việc, vị trí tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực; có cơ chế kiểm tra, kiểm soát, giám sát phòng ngừa, đặc biệt tại các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn, giao làm Chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công.

Cùng với đó, các đơn vị cần nghiên cứu triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng ngừa để ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ tham nhũng, tiêu cực và vi phạm pháp luật.

Nguồn: mt.gov.vn