Chi bộ Dự báo và Tổ chức vận tải tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Sáng ngày 22/5/2020, Chi bộ Dự báo và Tổ chức vận tải thuộc Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tham dự Đại hội có đồng chí Đỗ Xuân Thủy, Ủy viên BCH Đảng bộ Viện và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Dự báo và Tổ chức vận tải.

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng điều hành đại hội

Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, đã trình bày Báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Nhiệm kỳ 2017-2020 vừa qua Chi bộ Dự báo và Tổ chức vận tải, đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đã chỉ đạo, điều hành phòng Dự báo và Tổ chức vận tải đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác tham mưu về lĩnh vực Dự báo và Tổ chức Vận tải trên phạm vi toàn quốc một cách hiệu quả, cụ thể như sau: Chỉ đạo thực hiện các Đề án: Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức; Đề án xây dựng Kịch bản tăng trưởng ngành GTVT đóng góp vào GDP các năm 2017, 2018, 2019; Tham luận của Bộ Giao thông vận tải tại Hội nghị Logistics quốc gia ngành GTVT năm 2018….

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Chi bộ, Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 Chi bộ đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: 100% đảng viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; Hàng năm; có 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Duy trì sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề hàng quý…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Xuân Thủy, Ủy viên BCH Đảng bộ Viện  đã đánh giá cao nội dung các báo cáo trình bày tại Đại hội; đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực mà Chi bộ đã đạt được. Bên cạnh đó, đồng chí chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 Chi bộ cần linh hoạt, chủ động trong tham mưu giải quyết công việc; khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ Đảng viên, người lao động trong chi bộ tiếp tục học tập, bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên chính thức của Chi bộ Dự báo - Tổ chức vận tải đã bầu ra bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 là đồng chí Nguyễn Huy Hoàng.

Đồng chí Đỗ Xuân Thủy chúc mừng Bí thư Nguyễn Huy Hoàng nhiệm kỳ 2020 - 2022