Chủ tịch Quốc hội: Bộ trưởng GTVT nắm chắc vấn đề, trả lời thẳng thắn

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, phiên chất vấn Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã diễn ra sôi nổi với tinh thần xây dựng cao.

Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tổng kết có 48 đại biểu đăng ký, trong đó 30 đại biểu chất vấn. Còn 18 đại biểu đăng ký nhưng không đủ thời gian nên đề nghị gửi câu hỏi bằng văn bản.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Baochinhphu.vn

Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi với tinh thần xây dựng cao, các đại biểu đặt câu hỏi ngắn gọn, đúng nội dung chất vấn, một số đại biểu tích cực đăng ký tranh luận để làm rõ hơn các vấn đề chất vấn.

Ngành GTVT đã nỗ lực vượt khó hoàn thành khối lượng công việc lớn

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giữ cương vị đứng đầu ngành giao thông từ nhiệm kỳ khóa XIV, là một trong những Bộ trưởng có kinh nghiệm và nắm chắc lĩnh vực mình quản lý. Với tinh thần cầu thị đã trả lời thẳng thắn câu hỏi của đại biểu. Mỗi vấn đề đều có đề xuất và phương án cụ thể để xử lý trong thời gian tới.

Tham gia giải trình các vấn đề có liên quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã làm rõ nhiều vấn đề.

Với phiên chất vấn lần này cho thấy thời gian qua ngành giao thông vận tải đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành khối lượng công việc lớn như đã hoàn thành 4 quy hoạch ngành theo Luật Quy hoạch. Nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai nhiệm vụ của Bộ.

Hoàn thành 1.239km đường bộ cao tốc, đang triển khai xây dựng 883km và dự kiến tiếp tục triển khai khởi công 2.024km đường bộ cao tốc trong giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ GTVT đã hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội nhiều dự án trọng điểm quốc gia và ngay tại kỳ họp này Bộ Giao thông cũng tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội 3 dự án quan trọng.

Đây cũng là Bộ có kết quả giải ngân vốn đầu xây dựng cơ bản cao trong giai đoạn 2020-2021 và giai đoạn 2016-2021.

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại trong chuẩn bị, thực hiện đầu tư và khai thác quản lý vận hành các dự án giao thông. Các dự án giao thông quan trọng thường chậm tiến độ 2-3 năm, làm tăng mức đầu tư 1,5-2 lần, làm giảm hiệu quả đầu tư, theo Kiểm toán Nhà nước. Vai trò, trách nhiệm tư vấn giám sát chưa được coi trọng...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ và các địa phương cần giải quyết khó khăn nguồn nguyên vật liệu xây dựng cho các dự án giao thông; công bố giá, chỉ số giá loại vật liệu xây dựng; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, nâng giá, trục lợi; giải quyết dứt điểm tồn tại về dự án BOT thu phí trong năm 2022; phấn đấu năm nay hoàn thiện hệ thống thu phí không dừng.

Chủ tịch Quốc hội gợi ý 4 nhóm giải pháp cho ngành GTVT

Qua phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải, các bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đã đề ra, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong đó tập trung vào một số vấn đề chính.

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt; triển khai quyết liệt các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ để đẩy nhanh việc phê duyệt, tiến độ triển khai dự án; giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia theo nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm khả thi cả về tiến độ và bố trí vốn cũng như chất lượng công trình; đồng thời triển khai hàng loạt dự án quốc gia theo Nghị quyết của Quốc hội.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương bảo đảm dự án phù hợp với các quy hoạch liên quan không gian phát triển kinh tế-xã hội của địa phương nhằm phát huy hiệu quả đầu tư; khẩn trương giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án, công trình giao thông trọng điểm quốc gia.

Thứ ba, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, tiến độ từ các bước khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, dự toán đến công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và triển khai thi công, kiểm soát chất lượng đầu vào đến kiểm soát quy trình thi công, công tác thí nghiệm, nghiệm thu; tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập; lựa chọn chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án; yêu cầu Ban Quản lý dự án, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tiến độ; kiên quyết xử lý các trường hợp tiêu cực. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý, phòng, chống tham nhũng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong từng khâu, từng công việc, từ vị trí có thể tiềm ẩn nguy cơ nguy cơ tham nhũng, tiêu cực của đơn vị; chủ động phòng ngừa, tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tăng cường tổ chức kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất các dự án trọng điểm trong quá trình tổ chức triển khai.

Thứ tư, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, đặc biệt là giải quyết khó khăn về nguồn cung cấp vật liệu san lấp tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long; kiểm tra việc xây dựng, công bố giá, chỉ số giá các loại vật liệu xây dựng theo đúng quy định của pháp luật; kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trình cấp có thẩm quyền có phương án giải quyết dứt điểm những vướng mắc, bất cập, tồn tại trạm thu phí Dự án BOT nhanh trong năm 2022 trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của nhân dân, Nhà nước, nhà đầu tư; Nhà nước chỉ hỗ trợ đối với những nguyên nhân khách quan, bất khả kháng trên cơ sở chia sẻ rủi ro, thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu thuế điện tử theo yêu cầu tại Nghị quyết 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tiếp tục chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ tập trung rà soát, hoàn thiện quá trình vận hành, có biện pháp phát huy tối đa hiệu quả hệ thống thu phí tự động không dừng.

Nguồn: Baogiaothong