Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch (DEPPIII)

Chiều ngày 20/11/2023, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã có buổi họp trao đổi với Đại sứ quán Đan Mạch về Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch (DEPPIII).

Đại diện phía Đại sứ quán Đan mạch có bà Sharissa Funk, Tham tán Năng lượng, bà Nguyễn Hải Hà, cán bộ dự án. Đại diện phía Viện Chiến lược và Phát triển GTVT có ông Phạm Hoài Chung, Phó Viện trưởng phụ trách, và đại điện một số phòng ban của Viện.

Đan Mạch hợp tác với Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thuộc Bộ Công Thương như một phần của Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch (DEPP III), hỗ trợ xây dựng năng lực lãnh đạo và quản lý việc phát triển và triển khai điện gió ngoài khơi.

Cảng là cơ sở hạ tầng thiết yếu hỗ trợ việc cung cấp và vận hành các dự án điện gió ngoài khơi. Cơ sở vật chất, cấu trúc, khoảng cách và sự liên kết của các cảng là những khía cạnh quan trọng ảnh hưởng đến các dự án kinh doanh và ý tưởng thiết kế cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn ngoài khơi.

Cụ thể hơn, các cảng cần phải phù hợp với ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi và phải đảm bảo "yếu tố tương lai" về khả năng có thể tiếp nhận các công nghệ mới hơn như tàu lớn hơn và nền móng nặng hơn, cùng nhiều công nghệ khác. Các cảng cũng phải đảm bảo sự cân bằng nhất quán giữa việc sử dụng và cho thuê khu vực cho các dự án khác nhau và do đó việc nâng cấp và đầu tư cần phải được xem xét cẩn thận và có chiến lược. Do đó, sự hợp tác này nhằm mục đích hỗ trợ Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo phát triển bản đồ chi tiết về cơ sở hạ tầng cảng để hỗ trợ các dự án điện gió ngoài khơi trong tương lai.

Một số hình ảnh tại buổi trao đổi Chương trình Hợp tác.