Chương trình thi tuyển viên chức (vòng 2) làm việc tại Viện Chiến lược và Phát triển GTVT năm 2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải thông báo Chương trình thi vòng 2, kỳ tuyển viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

1. Lịch thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

2. Yêu cầu

- Thí sinh phải có mặt tại phòng chuẩn bị thi phỏng vấn đúng giờ, trang phục gọn gàng, văn minh, lịch sự. Trường hợp thí sinh dự thi đến chậm quá 30 phút tính từ khi bắt đầu giờ làm bài chuẩn bị thi phỏng vấn thì không được dự thi.

- Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi.

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng, các Ban giúp việc Hội đồng tuyển dụng trang phục gọn gàng, lịch sự đeo thẻ thành viên do Hội đồng tuyển dụng cấp có mặt trước giờ 8h00 ngày 26/02/2022.

Ghi chú:

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 (tại đây).

- Trường hợp thí sinh không có các loại giấy tờ tuỳ thân nêu trên, yêu cầu phải có giấy xác nhận nhân thân được chính quyền địa phương nơi cư trú đóng dấu giáp lai trên ảnh.

- Đề nghị Thành viên Hội đồng tuyển dụng, các Ban giúp việc Hội đồng tuyển dụng, các thí sinh dự thi vòng 2 thực hiện nghiêm quy định 5K về phòng, chống dịch Covid-19.