Chương trình thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải

Căn cứ Quyết định số 1204/QĐ-BGTVT ngày 16/9/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch dụng viên chức năm 2022 của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT và Thông báo số 1065/TB-VCL&PT ngày 15/12/2022 của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải; Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải thông báo Chương trình thi vòng 1, kỳ tuyển viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

1. Lịch thi, hiệu lệnh thi

2. Yêu cầu

- Thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định, trang phục gọn gàng, văn minh, lịch sự. Trường hợp thí sinh dự thi đến chậm quá 30 phút tính từ khi bắt đầu giờ làm bài thi thì không được dự thi.

- Xuất trình Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi.

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng, các Ban giúp việc Hội đồng tuyển dụng trang phục gọn gàng, lịch sự đeo thẻ thành viên do Hội đồng tuyển dụng cấp có mặt trước giờ khai mạc 15 phút.

Ghi chú: Trường hợp thí sinh không có các loại giấy tờ tuỳ thân nêu trên, yêu cầu phải có giấy xác nhận nhân thân được chính quyền địa phương nơi cư trú đóng dấu giáp lai trên ảnh.

Văn bản Thông báo tại đây

Hội đồng tuyển dụng