Công bố Quyết định bổ nhiệm ông Phan Hoàng Phương giữ chức Trưởng phòng Giao thông Đô thị và Nông thôn

Ngày 15/11/2022, Viện Chiến và Phát triển GTVT đã triển khai quyết định của Viện trưởng về việc bổ nhiệm ông Phan Hoàng Phương, giữ chức Trưởng phòng Giao thông Đô thị và Nông thôn. Tham dự buổi công bố có ông Phạm Hoài Chung, Phó Viện trưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện; ông Đỗ Xuân Thủy, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện và cán bộ viên chức, người lao động của Phòng Giao thông Đô thị và Nông thôn.

Phó Viện trưởng Phạm Hoài Chung trao Quyết định cho ông Phan Hoàng Phương

Tại buổi lễ, ông Đỗ Xuân Thủy đã công bố Quyết định bổ nhiệm ông Phan Hoàng Phương, Phó trưởng Phòng, Phụ trách Phòng Giao thông Đô thị và Nông thôn giữ chức Trưởng phòng Giao thông Đô thị và Nông thôn kể từ ngày 15/11/2022.

Ông Đỗ Xuân Thủy Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính công bố Quyết định bổ nhiệm

Thay mặt Lãnh đạo Viện, ông Phạm Hoài Chung chúc mừng ông Phan Hoàng Phương và mong muốn Ông Phương tiếp tục phát huy sở trường, năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Phòng Giao thông Đô thị và Nông thôn hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được Viện giao. Đồng thời, Phó Viện trưởng đề nghị cán bộ nhân viên của Phòng, tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ để ông Phương hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới.

Phó Viện trưởng Phạm Hoài Chung phát biểu tại buổi lễ

Ông Phan Hoàng Phương cảm ơn tới Lãnh đạo Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải đã tin tưởng và tín nhiệm. Ông Phan Hoàng Phương hứa sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng ủy, Lãnh đạo Viện giao, xây dựng Phòng Giao thông Đô thị và Nông thôn đoàn kết phát triển hơn nữa, xứng đáng với sự tin tưởng của Lãnh đạo Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải.

Ông Phan Hoàng Phương phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ