Công bố Quyết định Giao ông Phạm Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển giao thông vận tải, Phụ trách Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển giao thông vận tải

Ngày 06/01/2022, Viện Chiến và Phát triển GTVT đã triển khai quyết định của Viện trưởng giao ông Phạm Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển giao thông vận tải, Phụ trách Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển giao thông vận tải.

Chủ trì buổi công bố quyết định ông Phạm Hoài Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Viện trưởng; ông Đỗ Xuân Thủy, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính và cán bộ viên chức, người lao động của Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển giao thông vận tải.

Phó Viện trưởng Phạm Hoài Chung  trao Quyết định cho ông Phạm Minh Hải

Tại buổi lễ, ông Đỗ Xuân Thủy đã công bố Quyết định Giao ông Phạm Minh Hải, Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển giao thông vận tải từ ngày 01/01/2022.

Ông Phạm Minh Hải cảm ơn tới Lãnh đạo Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải đã tin tưởng và tín nhiệm giao nhiệm vụ. Ông Phạm Minh Hải hứa sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng ủy, Lãnh đạo Viện giao, xây dựng Trung tâm đoàn kết phát triển hơn nữa, xứng đáng với sự tin tưởng của Lãnh đạo Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải.