Đại hội Công đoàn Viện Chiến lược và Phát triển GTVT

Đại hội Công đoàn Viện Chiến lược và Phát triển GTVT nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp, bầu 7 ủy viên ban chấp hành.

Chiều ngày 16/6/2023, Công đoàn Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã tổ chức đại hội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Công đoàn Viện Chiến lược và Phát triển GTVT trong phối hợp với chuyên môn phát động thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và đảm bảo việc làm, đời sống CBCCVC.

Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Quách Xuân Vinh đề nghị nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tiếp tục đổi mới,

sáng tạo nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo đời sống CBCCVC

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành nhấn mạnh, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT là một đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ tham mưu về chiến lược, quy hoạch và cơ chế chính sách cho Bộ GTVT. Do đó, Viện giữ vai trò quan trọng trong tham mưu các cơ chế chính sách phát triển ngành GTVT.

Để đáp ứng nhiệm vụ được giao cũng như yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, Phó Chủ tịch Quách Xuân Vinh đề nghị nhiệm kỳ tới, tổ chức công đoàn của Viện tiếp tục đổi mới, sáng tạo, có nhiều chương trình, hoạt động cổ vũ mạnh mẽ đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Công đoàn cần đồng hành cùng chuyên môn đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ ngoài nhiệm vụ Bộ GTVT giao, nâng cao đời sống CBCCVC. Từ đó có điều kiện chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động, phát huy được năng lực, trình độ CBCCVC, chất lượng sản phẩm công việc, khẳng định uy tín của đơn vị khoa học hàng đầu ngành GTVT”, Phó Chủ tịch Quách Xuân Vinh chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Quách Xuân Vinh và Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chiến lược và Phát triển GTVT Phạm Hoài Chung tặng hoa,

chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2023-2028

Trước đó, theo Báo cáo Ban chấp hành Công đoàn Viện Chiến lược và Phát triển GTVT khóa XVI, nhiệm kỳ 2017-2023 tại hội nghị, hoạt động Công đoàn Viện đã được triển khai rộng khắp, thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên công đoàn. Các phong trào thi đua do Công đoàn phát động và tổ chức thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện.

Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn; tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có đủ trình độ năng lực về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các hoạt động xã hội từ thiện được quan tâm chú trọng. Qua đó góp phần xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đại hội đã bầu 7 ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viện Chiến lược và Phát triển GTVT khóa XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.