Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ quý II/2017

Chiều 30/3, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 9, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; sơ kết công tác quý I/2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017 của Đảng bộ Bộ.

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng; Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ TCCB; Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác quý I/2017 của Đảng bộ Bộ, đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết, ngay từ đầu năm 2017, để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của ngành GTVT, Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ phát động Chương trình thi đua năm 2017 với mục tiêu chung “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp”.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong quý I/2017, đã kiện toàn Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham gia ý kiến về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 12 cán bộ và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ theo đề nghị của Lãnh đạo Bộ. Đảng ủy Bộ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Hướng dẫn các cấp ủy cơ sở triển khai công tác quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo kế hoạch của Đảng ủy Khối.

Trong quý I/2017, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các Đảng ủy Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành xây dựng và ký kết Chương trình hành động thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo kết nối các phương thức vận tải. Xây dựng triển khai phần mềm và ban hành Quy định quản lý việc triển khai các văn bản về chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên” để triển khai trong toàn Đảng bộ Bộ từ 1/4/2017.

Bên cạnh đó, xây dựng báo cáo tổng kết công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của Đảng bộ Bộ. Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, công tác quản lý đảng viên, học tập, rèn luyện, tu dưỡng và chấp hành nền nếp sinh hoạt của đảng viên. Đặc biệt, trong quý I/2017, toàn Đảng bộ Bộ đã kết nạp 92 đảng viên, công nhận 185 đảng viên chính thức; chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài Đảng bộ 119 đồng chí, tiếp nhận đảng viên chuyển đến 89 đồng chí.


Toàn cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ Bộ lần thứ 9 khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; trong đó tiếp tục tập trung công tác xây dựng và triển khai nghiêm túc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH TW Đảng khóa XII; các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối...

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2017 Đảng bộ Bộ hoàn thành công tác quy hoạch BCH, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, trình Đảng ủy Khối phê duyệt; tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ chuyên trách, giúp việc của cấp ủy trong Đảng bộ Bộ GTVT” và các hoạt động về nguồn nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối.

Đồng thời, đôn đốc, kiểm tra các cấp ủy cơ sở triển khai nghiêm túc kế hoạch của Đảng ủy Bộ về thực hiện Chỉ thị 01 và Nghị quyết 01 của Đảng bộ Khối. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy...

Xuân Nguyên

Nguồn: mt.gov.vn