Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 18/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Viện chiến lược và Phát triển GTVT tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, quyết tâm xây dựng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT phát triển bền vững”.

Dự Đại hội có các đồng chí: Khuất Việt Hùng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởn ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; Lê Thị Thúy Hiền, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ GTVT; Ngô Văn Hiến, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT và 46 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Viện cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Viện đã đoàn kết, nỗ lực, trách nhiệm thực hiện mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Phong, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tất cả đảng viên trong Đảng bộ và công chức, viên chức, người lao động trong Viện, có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ và sự hợp tác, giúp đỡ tận tình của các cơ quan, đơn vị có liên quan; hoạt động tham mưu cho Bộ trưởng thực hiện tốt chức năng nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ GTVT trong lĩnh vực xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển GTVT,...

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Lê Đỗ Mười, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của tập thể BCH Đảng bộ Viện, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ GTVT, Đảng ủy Bộ GTVT và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Bộ GTVT, BCH Đảng bộ, tập thể Lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ đảng viên Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động công tác và đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Viện đã lãnh đạo các chi bộ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình hành động của BCH Đảng bộ Viện trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện khoá XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và các công tác khác.

Đảng uỷ Viện là một tập thể đoàn kết và có tinh thần xây dựng, trong công tác lãnh đạo luôn lấy ý kiến tập thể và lắng nghe các ý kiến đóng góp của cá nhân nên tư tưởng của toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ tin tưởng và nhất trí cao với sự chỉ đạo của Đảng ủy.

Cơ cấu tố chức của Đảng bộ phù hợp với tổ chức hoạt động của Viện nên Đảng bộ, các chi bộ đã tập trung lãnh đạo hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, nhiệm vụ chính trị toàn cơ quan và tùng đơn vị; thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát và việc phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện ngoài các nhiệm vụ được phân công phụ trách còn được bố trí sinh hoạt tại chi bộ và chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiêp chi bộ. Vì vậy, các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy được thực hiện đầy đủ và kịp thời tại các chi bộ.

Các nhiệm vụ tham mưu cho Bộ về cơ bản được đáp úng kịp thời, chất lượng ngày càng nâng cao đặc biệt đối với các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành... Hoạt động hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước được mở rộng về phạm vi, nội dung hợp tác được đa dạng đã góp phần nâng cao trình độ cũng như đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC toàn Viện.

Công tác xây dựng Đảng phát triển ngày càng ổn định, chất lượng. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng bộ Viện đã đạt được kết quả rất tích cực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ về công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Về phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Viện, đồng chí Lê Đỗ Mười cho biết, Đảng ủy Viện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ tập thể trong toàn Viện; không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết nội bộ; phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy và tập thể Lãnh đạo Viện

Đặc biệt đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành hoàn thành tất cả các nhiệm vụ tham mưu, nghiên cứu khoa học công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật và các nhiệm vụ môi trường đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; chủ động đề xuất tham mưu về các vấn đề nóng của Ngành; không ngừng tìm kiếm hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong công tác xây dựng Đảng. Tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Khuất Việt Hùng phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Khuất Việt Hùng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởn ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá cao sự đoàn kết và vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Viện và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đã đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đồng chí Khuất Việt Hùng đánh giá cao Đảng ủy Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy cấp trên, đặc biệt là việc cụ thể hóa các văn bản vào tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Viện, các Chi bộ trực thuộc Viện; nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Đảng ủy Bộ GTVT, qua đó nâng cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy và ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Viện.

Đồng chí Khuất Việt Hùng yêu cầu Đảng ủy Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tiếp tục giữ vai trò hạt nhân chính trị, trung tâm của dự đoàn kết, thống nhất; huy động, phát huy tinh thần, năng lực của từng cán bộ, đảng viên, công chức, việc chức và người lao động; hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ quản lý nhà nước của Bộ GTVT trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, khai thác vận tải, công nghiệp, bảo vệ môi trường và ATGT vận tải; thực hiện tốt các dịch vụ khoa học và sản xuất kinh doanh theo qui định của pháp luật.

Đồng chí Khuất Việt Hùng yêu cầu Đảng ủy Viện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động trong công tác tham mưu xây dựng chiến lực, quy hoạch ngành GTVT, thể hiện Viện là đơn vị nòng cốt trong việc xây dựng chiến lược, quy hoạch trên cả 5 lĩnh vực của Ngành; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

BCH Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên chính thức đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí. Đại hội tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy Viện khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đại biểu chính thức (Đảng bộ Viện có 01 đại biểu đương nhiên là đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy Viện khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT).

Nguồn: mt.gov.vn