Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ năm

Sáng 6/4, tại trụ sở Bộ GTVT, Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ năm Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, sơ kết công tác Quý I/2016, nhiệm vụ công tác Quý II/2016 của Đảng bộ Bộ. 

Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí: Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT; Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ TCCB; Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Khuất Việt Hùng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Ban tham mưu của Đảng ủy Khối; Ban Thường vụ, BCH Đảng ủy Bộ; Bí thư Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ; Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ; Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia; Công đoàn cơ quan Bộ; Đoàn Thanh niên Bộ…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cùng các đồng chí Trần Văn Lâm, Phạm Công Bổng chủ trì Hội nghị

Báo cáo về kết quả công tác Quý I/2016 của Đảng ủy Bộ, đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết, năm 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2021...; Đảng bộ Bộ GTVT xác định phương châm hành động của Đảng bộ năm 2016 là “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

“Với tinh thần quyết liệt ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của ngành GTVT năm 2016, Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Công đoàn phát động phong trào thi đua, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra năm 2016 và trong Quý I/2016” - đồng chí Phạm Công Bổng nói.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Phạm Công Bổng cho biết, BCH, BTV Đảng ủy Bộ và các cấp ủy Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; trọng tâm là tập trung đổi mới phương thức hoạt động của các cấp ủy Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong cơ quan, doanh nghiệp.

Đồng chí Phạm Công Bổng trình bày Báo cáo sơ kết công tác Quý I/2016 của Đảng ủy Bộ

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát, bổ sung các quy chế, quy định, các chương trình làm việc toàn khóa và hàng năm theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức Đảng bố trí văn phòng làm việc và bố trí cán bộ chuyên. Kiện toàn cấp ủy đảng cho 1 đảng bộ, 1 chi bộ và UBKT của 1 đảng bộ; tiếp nhận 01 chi bộ về trực thuộc Đảng bộ Bộ.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, công tác quản lý đảng viên, việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng và chấp hành nền nếp sinh hoạt của đảng viên. Quý I/2016, toàn Đảng bộ đã kết nạp 153 đảng viên; công nhận 185 đảng viên chính thức; chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài đảng bộ 126 đồng chí; tiếp nhận đảng viên chuyển đến 83 đồng chí...

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Chánh Thanh tra Bộ đã trình bày Báo báo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát Quý I, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát Quý II/2016 của Đảng ủy Bộ; đồng chí Khuất Việt Hùng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã trình bày về Kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt và chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Báo cáo 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh đối với một cấp ủy Đảng, có 3 nhiệm vụ cơ bản phải quan tâm, đó là nhiệm vụ lãnh đạo hoặc tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đó là việc không thể bỏ qua; nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng (tư tưởng, tổ chức, kiểm tra giám sát và dân vận) và nhiệm vụ lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Tai Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ đánh giá trong Quý I/2016 các Đảng bộ, Chi bộ đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, các mặt công tác đều có chuyển biến tích cực và đạt kết quả tốt.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, góp ý về báo cáo kết quả công tác Đảng Quý I/2016 của Đảng ủy Bộ, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông giao Văn phòng Đảng ủy Bộ tiếp thu, tổng hợp hoàn chỉnh báo cáo, sớm ban hành để triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cũng nêu lên những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, trong đó có một số khó khăn trong công tác huy động vốn, huy động nguồn lực xã hội; nhất là việc huy động vốn trong khối tư nhân (PPP); bên cạnh đó, tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng nổi lên tai nạn giao thông trong lĩnh vực đường thủy nội địa.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông đánh giá các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ đều triển khai thực hiện tốt mục tiêu nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, các đơn vị đã quán triệt tốt các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp dưới, đồng thời bám sát và triển khai thực hiện tốt tất cả chương trình đã hoạch định của năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cũng đánh giá cao các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc đã thực sự quan tâm đến công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ, đặc biệt trong tháng 3/2016, Thường trực Đảng ủy Bộ đã tổ chức các buổi làm việc với các Đảng ủy trực thuộc về công tác xây dựng Đảng; làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy VEC...

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, thời gian tới cần tập trung khắc phục và tăng cường công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, kiện toàn, rà soát xây dựng các quy chế; triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên.

Trong Quý II/2016, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 12 của Đảng; bám sát chỉ đạo của Bộ, làm tốt công tác tư tưởng, triển khai công tác tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng; chỉ đạo hoàn tất các quy chế, tăng cường công tác quản lý  cán bộ...

Đồng chí Bùi Minh Quang trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho các tổ chức Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT đã công bố Quyết định khen thưởng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho 9 tổ chức Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” và 21 đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm 2014 - 2015 của Đảng bộ Bộ GTVT.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho các đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 2014 - 2015

Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho các tổ chức Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho các đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm 2014 - 2015.

Xuân Nguyên

Nguồn: mt.gov.vn