Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và Phát triển GTVT năm 2022

Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải thông báo:

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và Phát triển GTVT năm 2022 (danh sách tại đây).

- Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải yêu cầu các thí sinh có mặt đúng thời gian ghi trên giấy triệu tập để tham dự thi vòng 2 (Thứ Bảy ngày 08/4/2023).

- Địa điểm: Hội trường lớn, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, số 162 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Chi tiết liên hệ số điện thoại 098 262 1572).

Hội đồng tuyển dụng