Đào tạo, tập huấn về mô hình FRAMES đánh giá việc làm xanh trong ngành Giao thông vận tải

Từ ngày 22 - 25/01/2024, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp tổ chức Chương trình đào tạo, tập huấn sử dụng mô hình FRAMES đánh giá việc làm xanh trong ngành Giao thông vận tải trong khuôn khổ chương trình Nghiên cứu đánh giá việc làm xanh trong ngành GTVT – Tập trung lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ.

Chương trình đào tạo, tập huấn cùng với sự tham dự của ông Đào Xuân Lai, Trưởng ban Biến đổi khí hậu và Môi trường của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), bà Nguyễn Thị Phương Hiền, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT và hơn 40 cán bộ đến từ các cơ quan, tổ chức thuộc các Bộ Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, các Viện nghiên cứu, các Trường đại học và Doanh nghiệp.

Ông Đào Xuân Lai, Trưởng ban Biến đổi khí hậu và Môi trường của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phát biểu khai mạc Chương trình đào tạo, tập huấn

Mục đích của Chương trình đào tạo, tập huấn nhằm giới thiệu, hướng dẫn tiếp cận và sử dụng mô hình FRAMES (Framework for Modeling Economies and Sustainability - FRAMES) để mô phỏng các kịch bản chính sách và dự báo tác động từ các kịch bản chính sách tới kinh tế, xã hội và môi trường. Từ đó có thể thực hiện đánh giá hiệu quả của các kịch bản chính sách được đưa ra. Chương trình đào tạo và tập huấn còn hướng dẫn cách sử dụng mô hình FRAMES-Việt Nam để đánh giá tác động cả việc làm phát sinh trực tiếp, việc làm phát sinh gián tiếp, việc làm mất đi… cho lĩnh vực GTVT đường bộ ở Việt Nam.

Mô hình FRAMES được thiết kế để hỗ trợ công việc lập mô hình cho các quốc gia có dữ liệu hạn chế, các yêu cầu dữ liệu ít hơn đáng kể so với các mô hình kinh tế vĩ mô phức tạp như mô hình E3ME (Energy-Environment-Economy Macro-Econometric). Mô hình FRAMES đã được áp dụng thành công ở Bangladesh, Ai Cập, Ghana, Kenya, Maroc, Rwanda, Senegal và Jordan.

Tư vấn Cambridge Econometrics đã phát triển mô hình FRAMES - Việt Nam, dành cho nền kinh tế Việt Nam. Phiên bản mô hình được thiết kế để định lượng tác động của các chính sách giảm phát thải các bon trong lĩnh vực GTVT đường bộ đối với việc làm xanh ở Việt Nam. Các chính sách này được xây dựng dựa trên 10 biện pháp giảm phát thải từ E18 đến E26 của ngành GTVT từ Báo cáo kỹ thuật – Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam cập nhật năm 2022 (NDC 2022) và kết quả đầu ra từ mô hình mô phỏng tác động của các chính sách nêu trên tới việc làm và việc làm xanh phân bổ theo mã ngành cấp II của Việt Nam.

Chương trình đào tạo, tập huấn với sự tham gia của các tổ chức, cơ quan liên quan

Chương trình đào tạo, tập huấn diễn ra trên tinh thần cởi mở, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp thu xin ý kiến về mô hình từ các học viên.

Kết thúc Chương trình, bà Trịnh Thị Bích Thủy, đại diện của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã tổng kết các nội dung đào tạo, tập huấn, đồng thời trao giấy chứng nhận hoàn thành đào tạo, tập huấn mô hình tới các học viên.

Bà Trịnh Thị Bích Thủy, đại diện của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) trao giấy chứng nhận hoàn thành đào tạo, tập huấn