Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Căn cứ Văn bản số 1269-CV/ĐU ngày 09/11/2023 của Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải, sáng ngày 14/11/2023, Đảng ủy Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng." tại điểm cầu kết nối đường truyền trực tuyến của Viện. 

Chủ trì điểm cầu của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT là ông Phạm Hoài Chung, Ủy viên BCH, Phó Viện trưởng phụ trách

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Viện Chiến lược và Phát triển GTVT