Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/7, Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT chủ trì tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tuyến với 38 điểm cầu. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT và đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Viện Chiến lược và Phát triển GTVT thành phần tham dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và Ủy ban kiểm tra Viện.

Các đồng chí BCH Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, UBKT tham dự Hội nghị trực tuyến

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Quán triệt một số chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ, của Đảng ủy Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể yêu cầu các cấp ủy đảng nghiên cứu, chọn lọc những nội dung cơ bản để quán triệt, tổ chức sinh hoạt trong chi bộ, triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ban Cán sự đảng Bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT./