Hội thảo giữa kỳ Nghiên cứu đánh giá việc làm xanh trong ngành GTVT – Tập trung lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ

Hội thảo giữa kỳ Nghiên cứu đánh giá việc làm xanh trong ngành GTVT – Tập trung lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ

Chiều ngày 19/12/2023, Hội thảo giữa kỳ về “Nghiên cứu đánh giá việc làm xanh trong ngành GTVT – Tập trung lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ” do Viện Chiến lược và Phát triển GTVT cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp tổ chức.

Hội thảo được tổ chức cùng với sự tham dự của ông Patrick Haverman, Phó Trưởng đại diện của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), ông Trần Ánh Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, bà Nguyễn Thị Phương Hiền, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT và đại diện các cơ quan, tổ chức đến từ Bộ Tài nguyên và Môi trường,  Cục Việc làm, Cục Biển và Hải đảo, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, các doanh nghiệp vận tải và các tổ chức quốc tế.

Hội thảo với sự tham gia của các tổ chức, cơ quan liên quan

Theo ông Patrick Haverman, ngành Giao thông vận tải là động năng vô cùng quan trọng của phát triển kinh tế Quốc gia và mang lại rất nhiều lợi ích cho các ngành khác nhau, giúp ta tiếp cận thị trường tạo ra các cơ hội đầu tư cũng như công ăn việc làm xanh. Ngành GTVT cũng đang nỗ lực thực hiện lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh theo Quyết định số 876/QĐ-TTg và các giải pháp NDC (Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định) năm 2022, góp phần hướng tới mục tiêu Quốc gia đạt mức phát thải ròng về “0” vào giữa thế kỷ. Chính sách về chuyển đổi năng lượng và NDC 2022 đưa ra sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố vĩ mô trong đó có việc làm.

Ông Patrick Haverman, Phó Trưởng đại diện - Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phát biểu khai mạc hội thảo

Trong bối cảnh đó, UNDP Việt Nam hỗ trợ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Bộ GTVT và Tư vấn quốc tế Cambridge Econometrics thực hiện nghiên cứu, đánh giá việc làm xanh trong ngành GTVT, tập trung vào lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ chiếm tới 80% lượng phát thải khí nhà kính toàn ngành.

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm: (i) Đánh giá và đo lường tác động của các chính sách xanh và khí hậu được thực hiện trong lĩnh vực GTVT theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ và theo giới; (ii) Đánh giá  tiềm năng tạo ra các việc làm xanh, các yêu cầu phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

Tại hội thảo, ông Phạm Ngọc Toàn, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã có bài trình bầy về Phương pháp đánh giá Việc làm xanh trong ngành giao thông - Tập trung lĩnh vực GTVT đường bộ. Ông Alistair Smith, Cambridge Econometrics trình bầy về mô hình FRAMES và kết quả ban đầu về tác động việc làm theo các kịch bản chính sách và bà Cao Thị Thu Hương Viện Chiến lược và Phát triển GTVT trình bầy kết quả khảo sát ban đầu tại các doanh nghiệp lĩnh vực Giao thông vận tải.

Trong phiên thảo luận, các đại diện đến từ Vụ KHCN và Môi Trường Bộ GTVT, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Ngân hàng thế giới, Cục Việc làm và các doanh nghiệp vận tải như Vinbus, Transerco, Vitranimex đã có những chia sẻ về phương pháp luận đánh giá việc làm xanh, phạm vi khảo sát và đề xuất hoạt động hữu ích trong nghiên cứu tiếp theo. Đại diện nhóm nghiên cứu trong nước và quốc tế cũng đã có những tiếp thu, giải trình tích cưc.

Ông Trần Ánh Dương, Phó Vụ trưởng - Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải phát biểu tại Hội thảo

Kết thúc hội thảo, bà Nguyễn Thị Phương Hiền đã tổng kết các nội dung Hội thảo, đồng thời nhấn mạnh các hoạt động tiếp theo cần thực hiện để hoàn thiện nghiên cứu.