Hội thảo “Lồng ghép giới trong lực lượng cán bộ giao thông vận tải hướng tới sự bền vững tại các nền kinh tế APEC”

Ngày 07 và 08/03/2024, Bộ Giao thông vận tải Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Giao thông vận tải New Zealand tổ chức Hội thảo “Lồng ghép giới trong lực lượng cán bộ giao thông vận tải hướng tới sự bền vững tại các nền kinh tế APEC” tại Hà Nội.

Hội thảo có sự tham gia của đại biểu đến từ các cơ quan, tổ chức của ngành giao thông vận tải thuộc các nền kinh tế APEC như New Zealand, Mỹ, Philippines, Úc, Chile, Singapore... Hội thảo còn có sự tham gia của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích phát triển công việc liên quan đến phụ nữ trong lĩnh vực giao thông vận tải với mục tiêu tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia dễ dàng hơn vào lực lượng lao động trong ngành, đặt mục tiêu tăng cường nhận thức về vấn đề bình đẳng giới trong lực lượng lao động ngành giao thông vận tải và xây dựng năng lực giữa các bên liên quan bao gồm các chuyên gia hoạch định chính sách, điều hành vận tải và quy hoạch. Cùng với đó, hội thảo cũng xem xét các nghiên cứu trước đây cũng như khảo sát các nền kinh tế APEC nhằm tìm những thách thức và rào cản cản trở việc làm của phụ nữ trong lĩnh vực giao thông vận tải, cũng như các chính sách được thiết kế để tăng cường sự tham gia của phụ nữ.

 Đại diện Bộ Giao thông vận tải Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Phương Hiền, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã có bài trình bày chia sẻ về bình đẳng giới và lồng ghép giới trong lĩnh vực giao thông vận tải tại Việt Nam.

Ngoài ra, các đại biểu cũng tham gia phiên thảo luận về những rào cản cũng như các chính sách liên quan đến vấn đề bình đẳng giới trong lực lượng lao động ngành giao thông vận tải và xây dựng những bước tiến nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ đối với ngành giao thông vận tải trong tương lai.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Các đại biểu tham dự hội thảo       

Đại diện các nền kinh tế APEC trong phiên thảo luận về những rào cản và các chính sách liên quan đến vấn đề bình đẳng giới trong lực lượng lao động ngành giao thông vận tải