Kết quả điểm thi vòng 2 (phỏng vấn) Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và Phát triển GTVT năm 2021

Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải thông báo:

 - Kết quả điểm thi vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và Phát triển GTVT năm 2021 (danh sách và điểm phỏng vấn tại đây).

- Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải sẽ thông báo kết quả trúng tuyển viên chức đến từng thí sinh đăng ký dự tuyển theo địa chỉ ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển và công khai trên Trang thông tin điện tử của Viện.

- Chi tiết liên hệ đ/c Đỗ Xuân Thủy, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính số điện thoại 0982621572.