Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 50 năm thành lập Viện

Sáng ngày 22/4/2024, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tổ chức cuộc họp giao ban lãnh đạo chủ chốt toàn viện nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2024 và định hướng nhiệm vụ tháng 5/2024

Đồng chí Khuất Việt Hùng, Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Viện trưởng, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Viện, Chủ tịch Công đoàn và Phó Bí thư Phụ trách BCH Đoàn Thanh niên.

Toàn cảnh buổi họp Giao ban tháng 4 năm 2024

Trong tháng 4/2024, các đơn vị trực thuộc Viện đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong triển khai công việc theo kế hoạch và đã hoàn thành một số nhiệm vụ công việc được giao như: Công tác tham mưu nhiệm vụ quy hoạch; Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Chương trình xây dựng Định mức kinh tế, kỹ thuật; Công tác tham mưu theo chức năng nhiệm vụ của Viện/nhiệm vụ Bộ giao theo chức năng; Các nhiệm vụ tham mưu khác…

Để triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, công việc trong thời gian tới, đồng chí Viện trưởng đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Viện và thủ trưởng các đơn vị có ý kiến đánh giá về tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Viện và từng đơn vị trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024, nêu rõ những thuận lợi và khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp để khắc phục triệt để khó khăn, nỗ lực cao nhất để đảm bảo tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ đang triển khai, tiếp tục chuẩn bị nội dung các nhiệm vụ dự kiến trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Sau khi lắng nghe ý kiến của các đồng chí Phó Viện trưởng và các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Viện trưởng – Khuất Việt Hùng đã kết luận, chỉ đạo một số nội dung quan trọng trong thời gian tới như sau:

1) Thủ trưởng các đơn vị, các chủ nhiệm đề tài, đề án, dự án khẩn trương điều chỉnh, hoàn thiện kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đang triển khai, lập kế hoạch tổ chức thực hiện chi tiết, trình lãnh đạo Viện phụ trách ký quyết định để triển khai thực hiện; xác định rõ thứ tự ưu tiên cao nhất về nguồn lực dành cho các nhiệm vụ tham mưu, nhiệm vụ thường xuyên, đề tài khoa học cấp Bộ, các đề án quy hoạch do Bộ và các đơn vị của Bộ giao.

2) Thủ trưởng các đơn vị, các chủ nhiệm đề tài, đề án xác định rõ nhu cầu về nhân sự đảm bảo chất lượng báo cáo Lãnh đạo Viện giải quyết; ưu tiên điều chuyển nhân sự giữa các đơn vị trong Viện trên cơ sở thống nhất giữa thủ trưởng nơi đi và nơi đến; tuyển dụng mới, trước hết theo hình thức hợp đồng chuyên gia, khi trong Viện không có nhân sự đáp ứng yêu cầu.

3) Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục đề xuất các đề tài khoa học công nghệ năm 2025, đảm bảo đề tài phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu thế mạnh của đơn vị và của Viện cũng như yêu cầu chung về đề tài khoa học của Bộ; lập đề cương, dự toán và kế hoạch thực hiện đảm bảo tính khả thi.

4) Phòng Kế hoạch – Tài chính khẩn trương tổ chức báo cáo nội bộ Viện, do Viện trưởng và các Phó Viện trưởng chủ trì các nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch 4 chuyên ngành giao thông vận tải phù hợp với Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc Hội Phê duyệt Quy hoạch tổng thể Quốc gia; Quy hoạch đầu mối đường sắt Hà Nội, TPHCM; các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, tham mưu quan trọng khác do Viện đang triển khai thực hiện;

5) Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện Kế hoạch số 123/QĐ-VCL&PT ngày 8/4/2024 về Kế hoach thực hiện Kết luận số 262/KL-TTr ngày 14/3/2024 của Thanh tra Bộ GTVT; ưu tiên rà soát hoàn thiện các quy chế làm việc, quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ… đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo như Kế hoạch đã đề ra.

6)  Phòng Kế hoạch Tài chính; Tổ chức - Hành chính khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện để chuẩn bị xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo Viện và nguyên lãnh đạo Trung tâm Viện Chiến lược phát triển phía Nam, hoàn thành trong tháng 4/2024.

Tại Hội nghị, đồng chí Viện trưởng cũng trực tiếp triển khai Quyết định số 135/QĐ-VCL&PT ngày 17/4/2024 về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Viện, đề nghị các đồng chí Phó Viện trưởng và lãnh đạo các đơn vị tiếp tục có ý kiến để Viện trưởng tiếp thu và hoàn thiện đáp ứng với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ của Viện.

Tại cuộc họp Đồng chí Đỗ Xuân Thủy, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính đã công bố Quyết định số 136/QĐ-VCL&PT của Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT về việc bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Hùng Cường giữ chức Phó trưởng phòng Dự báo - Tổ chức vận tải.

Lãnh đạo Viện trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Hùng Cường

Thay mặt Lãnh đạo Viện, đồng chí Khuất Việt Hùng đã trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Hùng Cường và mong muốn đồng chí Cường tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm làm việc để cùng tập thể hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được Viện giao.

Đồng chí Nguyễn Hùng Cường đã cảm ơn tới Lãnh đạo Viện đã tin tưởng và tín nhiệm. Đồng thời sẽ nỗ lực, phát huy, sáng tạo hơn nữa, cùng anh em trong Phòng Dự báo - Tổ chức vận tải hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.