Ký kết Bản thỏa thuận tài trợ xây dựng Đề án “Phát triển dịch vụ logistics thành phố Đà Nẵng kết nối hiệu quả với vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung và hành lang kinh tế Đông - Tây giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Triển khai Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Đề án "Phát triển dịch vụ logistics thành phố Đà Nẵng kết nối hiệu quả với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Hành lang kinh tế Đông - Tây giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045" (Đề án), sau một thời gian chuẩn bị các thủ tục cần thiết, Lễ ký kết Bản Thỏa thuận tài trợ xây dựng Đề án giữa Sở Công Thương - đơn vị được UBND thành phố giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức xây dựng Đề án và Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPPG) – đơn vị tài trợ xây dựng Đề án, được tổ chức vào ngày 19 tháng 10 năm 2021.

Do tình hình dịch Covid19, Lễ ký kết Bản Thỏa thuận tài trợ xây dựng Đề án giữa các bên đã diễn ra theo hình thức trực tuyến từ 3 điểm cầu tại thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội.Tham dự Lễ ký kết, có sự tham gia của Bà Lê Thị Kim Phương - Giám đốc Sở Công Thương, Ông Vũ Hoàng Long - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPPG) và Ông Phạm Hoài Chung - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải (TDSI) – đơn vị tư vấn xây dựng Đề án do IPPG chỉ định, cùng các cán bộ liên quan của các cơ quan, đơn vị.

Tại Lễ ký kết, Bà Lê Thị Kim Phương - Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh, phát triển dịch vụ logistics có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng “trở thành một trung tâm kinh tế biển, hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics tại miền Trung với vai trò trung tâm của Đà Nẵng” đã được xác định rõ tại Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019  của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và  Chương trình số 41-CTr/TU ngày 09 tháng 02 năm 2020 của Thành ủy Đà Nẵng về triển khai thực hiện Chuyên đề "Tập trung phát triển dịch vụ logistics, cảng biển, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước".

Thay mặt đơn vị tài trợ IPPG, Ông Vũ Hoàng Long bày tỏ sự quan tâm của IPPG trong việc đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng để nghiên cứu phát triển dịch vụ logistics thành phố tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đã được Bà Lê Thị Kim Phương đề cập. Ông cũng cho biết, mong muốn tài trợ thành phố Đà Nẵng thực hiện Đề án này đã được IPPG chủ động đề xuất tại buổi làm việc ngày 26/02/2021 tại thành phố Hồ Chí Minh giữa Đoàn công tác UBND thành phố Đà Nẵng và Lãnh đạo IPPG liên quan đến việc xúc tiến các dự án nhà đầu tư quan tâm tại Đà Nẵng; đồng thời cũng cam kết đảm bảo thực hiện tài trợ xây dựng Đề án theo đúng các nội dung thỏa thuận được hai Bên thống nhất ký kết.

Trên cơ sở đó, qua trao đổi, thảo luận, Sở Công Thương và Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương đã thống nhất ký kết Bản Thỏa thuận tài trợ xây dựng Đề án, trong đó có nêu rõ các thỏa thuận liên quan đến trách nhiệm của mỗi Bên và yêu cầu đối với sản phẩm Đề án (tài trợ) để triển khai thực hiện.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Lễ ký kết, phía IPPG cũng đã chủ trì triển khai thương thảo Hợp đồng Dịch vụ tư vấn xây dựng Đề án giữa đơn vị tài trợ IPPG, đơn vị tư vấn TDSI và Sở Công Thương. Theo đó, các Bên đã cơ bản thống nhất, ký kết Hợp đồng nguyên tắc để triển khai xây dựng Đề án.

Thay mặt đơn vị tư vấn xây dựng Đề án, Ông Phạm Hoài Chung - Phó Viện trưởng TDSI bày tỏ sự quyết tâm và nỗ lực để tư vấn xây dựng Đề án đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng nội dung theo đúng đề cương nhiệm vụ Đề án đã được UBND thành phố phê duyệt.

Buổi Lễ ký kết Bản Thỏa thuận tài trợ xây dựng Đề án và trao đổi thương thảo Hợp đồng Dịch vụ tư vấn xây dựng Đề án đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Phát biểu kết thúc buổi làm việc, bà Lê Thị Kim Phương – Giám đốc Sở Công Thương bày tỏ kỳ vọng với việc lập Đề án này, lĩnh vực dịch vụ logistics thành phố Đà Nẵng sẽ tìm ra mô hình, giải pháp phát triển phù hợp nhất, nhằm phát huy tối đa lợi thế vị trí địa lý chiến lược của Đà Nẵng là cửa ngõ của Hành lang Kinh tế Đông-Tây, là trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đồng thời tăng cường kết nối để đưa Đà Nẵng trở thành một đầu mối logistics quan trọng trong khu vực./.

Nguồn: https://socongthuong.danang.gov.vn