Lãnh đạo Bộ GTVT: Kiểm điểm tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng đề án, văn bản QPPL

Sáng 9/9, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng đề án, văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Bộ GTVT. Tham dự có lãnh đạo Văn phòng Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan.

 

Báo cáo tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Trịnh Thị Hằng Nga cho biết: Theo Chương trình xây dựng văn bản QPPL, trong năm 2022, Bộ GTVT phải  thực hiện xây dựng 09 văn bản trình Chính phủ và ban hành theo thẩm quyền 38 Thông tư. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Bộ GTVT phải trình Chính phủ 07 văn bản và trình ban hành theo thẩm quyền 24 văn bản.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Trịnh Thị Hằng Nga báo cáo tại cuộc họp

Đánh giá chung về kết quả 9 tháng đầu năm 2022, Vụ trưởng Trịnh Thị Hằng Nga khẳng định về cơ bản các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc xây dựng văn bản QPPL của Bộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số văn bản để xảy ra tình trạng trình chậm, muộn so với Kế hoạch.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ, trong 8 tháng năm 2022, Văn phòng đã thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị nên tiến độ xây dựng Đề án được đảm bảo, đáp ứng theo đúng Chương trình, Kế hoạch đề ra.

Tại cuộc họp, sau khi nghe thủ trưởng các cơ quan, đơn vị báo cáo, giải trình tiến độ xây dựng văn bản QPPL và đề án tại đơn vị mình, kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định trong 8 tháng của năm 2022, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đã nỗ lực, bám sát Chương trình của Bộ, chỉ đạo của Chính phủ, cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao, Bộ GTVT giao cho các đơn vị.

Tuy vậy, Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục cố gắng rà soát lại chất lượng văn bản QPPL, để văn bản phải đi vào cuộc sống, tạo tiền đề phát triển KT-XH.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu kết luận cuộc họp

Bộ trưởng cũng yêu cầu Vụ Pháp chế không chỉ đánh giá về tiến độ, số lượng của các văn bản QPPL mà còn phải rà soát, đánh giá lại về chất lượng của mỗi văn bản để thấy được những văn bản mang tính tích cực, triển khai và phát huy tốt khi đi vào thực tế cuộc sống.

Chương trình xây dựng văn bản QPPL những tháng cuối năm còn nhiều việc phải làm, Bộ trưởng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, chủ động hoàn thành chương trình văn bản QPPL năm 2022 trước 20/12.

Đồng thời, Bộ trưởng Giao Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm toàn diện về Chương trình Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL năm 2023, trong đó, cần xem xét kỹ lưỡng tiến độ triển khai thực hiện cũng như những khó khăn, vướng mắc của từng văn bản được đăng ký trước khi đưa vào chương trình./.