Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Chiều ngày 22/12/2020, tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Chiến lược và Phát triển GTVT với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hoạt động tư vấn.

Tham dự Lễ ký kết, về phía Viện Chiến lược và Phát triển GTVT có TS. Lê Đỗ Mười - Viện trưởng; PGS.TS. Đào Văn Đông – Phó Viện trưởng, TS. Phạm Hoài Chung – Phó Viện Trưởng cùng đại diện lãnh đạo các Phòng, Trung tâm trực thuộc Viện.

Về phía Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương có TS.Trần Thị Hồng Minh – Viện trưởng; Ths. Phan Đức Hiếu – Phó Viện trưởng cùng đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

Theo biên bản khung thỏa thuận hợp tác, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhất trí cùng nhau hợp tác Hợp tác trong thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên. Hợp tác trong thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo của mỗi bên. Hợp tác trong thực hiện các hoạt động tư vấn của mỗi bên cho bên thứ ba hoặc hai bên cùng phối hợp, liên danh tư vấn, hỗ trợ cho Bên thứ ba.

 Tại buổi lễ, hai bên đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những mục tiêu, phương hướng, tiềm năng hợp tác hướng về chiều sâu, cùng nhất trí hợp tác bền vững và phát triển trên cơ sở các nội dung theo thế mạnh của mỗi bên. Hai bên bày tỏ sự vui mừng trước bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác, đồng thời hy vọng Lễ ký kết sẽ góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng hợp tác giữa hai bên. Từ đó, tạo nền tảng vững chắc cho các mối quan hệ hiện thời và trong tương lai, chia sẻ các kết quả, lợi ích trong các hoạt động hợp tác, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.