Công bố Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 1/11, Bộ GTVT tổ chức Lễ công bố trực tuyến toàn quốc Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể phát biểu tại lễ công bố Quy hoạch
 
Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021. Đây là một văn bản có ý nghĩa rất quan trọng, cụ thể hóa các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước thời kỳ 2021-2030.
 
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại lễ công bố
 
Nhấn mạnh một số nội dung nổi bật của Quy hoạch, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết: Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030 đã được Bộ GTVT chỉ đạo lập tuân thủ theo quy định tại Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14. Quy hoạch đã xác định đường sắt là một chuyên ngành đặc thù có vai trò quan trọng trong hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT, được xác định là một trong ba đột phá chiến lược cần ưu tiên đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt có trọng tâm, trọng điểm, mang tính đột phá trên các hành lang vận tải chính có nhu cầu vận tải lớn; phát huy thế mạnh vận tải hàng hóa, hành khách khối lượng lớn, cự ly từ trung bình đến dài. Tập trung khai thác tối đa năng lực mạng đường sắt hiện có và đầu tư xây dựng một số tuyến đường sắt mới đồng bộ, hiện đại kết nối cảng biển cửa ngõ, các trung tâm kinh tế lớn.
 
Cùng với đó từng bước đa dạng hoá nguồn lực trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp, vận tải đường sắt; tập trung nguồn lực nhà nước đầu tư kết cấu hạ tầng các tuyến đường sắt; tiếp cận huy động nguồn lực của địa phương, đẩy mạnh thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng, thiết bị, phương tiện, kinh doanh đường sắt. Xây dựng nền tảng để phát triển công nghiệp đường sắt theo hướng hiện đại, đồng bộ với các ngành công nghiệp khác.
 
Quy hoạch đã xác định mục tiêu đến năm 2030 thực hiện cải tạo nâng cấp để khai thác có hiệu quả 07 tuyến đường sắt hiện hữu với tổng chiều dài khoảng 2.440km; quy hoạch 09 tuyến đường sắt mới với tổng chiều dài 2.362 km; trong đó nghiên cứu triển khai kết nối thông suốt tuyến đường sắt liên vận quốc tế, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, thu xếp nguồn lực để khởi công một số tuyến đường sắt mới trong đó ưu tiên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến kết nối cảng biển cửa ngõ quốc tế, sân bay quốc tế, đường sắt đầu mối tại thành phố lớn, nghiên cứu để triển khai tuyến đường sắt TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ.
 
Đến năm 2050, mạng lưới đường sắt quốc gia được quy hoạch bao gồm 25 tuyến với chiều dài 6.354 km; trong đó phấn đấu hoàn thành tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; tiếp tục đầu tư hoàn thành các tuyến đường sắt mới tại khu đầu mối Hà Nội, khu đầu mối TP Hồ Chí Minh, đường sắt kết nối các cảng biển, khu công nghiệp, khu kinh tế, kết nối các tỉnh Tây Nguyên, đường sắt ven biển, đường sắt kết nối quốc tế. Duy trì, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa.
 
Giai đoạn 2021-2030 sẽ ưu tiên triển khai đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
với 2 đoạn Hà Nội - Vinh, Nha Trang - TP HCM  (Ảnh minh họa)
 
Về vận tải, quy hoạch phấn đấu khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 11,8 triệu tấn, chiếm thị phần khoảng 0,27%; khối lượng vận chuyển hành khách đạt 460 triệu khách, chiếm thị phần khoảng 4,40% (trong đó đường sắt quốc gia 21,5 triệu khách, chiếm thị phần khoảng 1,87%). Khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 7,35 tỷ tấn.km, chiếm thị phần khoảng 1,38%; hành khách 13,8 tỷ khách.km, chiếm thị phần khoảng 3,55% (trong đó đường sắt quốc gia 8,54 tỷ khách.km, chiếm thị phần khoảng 2,22%).
 
Theo Quy hoạch, dự án quan trọng quốc gia, ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2030 gồm tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh (ưu tiên triển khai đoạn Hà Nội - Vinh và đoạn Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh); Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có; Triển khai các tuyến, đoạn tuyến đường sắt mới tăng cường kết nối (ưu tiên xây dựng các tuyến kết nối cảng biển khu vực Hải Phòng, Cái Mép - Thị Vải, đường sắt đầu mối Hà Nội).
 
Tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Đường sắt VN Vũ Quang Khôi đã công bố Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với các nội dung về quan điểm, mục tiêu; quy hoạch mạng lưới đường sắt (mạng lưới đường sắt quốc gia; kết nối quốc tế; kết nối đường sắt tại các đô thị và đầu mối giao thông lớn); định hướng đầu tư; bảo vệ môi trường và nhu cầu sử dụng đất; nhu cầu vốn đầu tư; dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021 - 2030; giải pháp thực hiện quy hoạch và tổ chức thực hiện.
 
Các đại biểu tham dự lễ công bố tại điểm cầu trụ sở làm việc của Bộ GTVT
 
Phát biểu tại lễ công bố Quy hoạch, thay mặt Bộ GTVT, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trân trọng cảm ơn sự đồng hành, phối hợp của các Bộ ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương, đơn vị lập quy hoạch, các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan thông tấn báo chí đã góp phần vào sự thành công trong công tác lập Quy hoạch quốc gia Ngành GTVT thời gian qua.
 
Bộ trưởng cho biết, xác định công tác lập Quy hoạch là nhiệm vụ rất quan trọng đối với sự phát triển của ngành GTVT, Bộ GTVT đã chỉ đạo sát sao việc lập Quy hoạch với nỗ lực cao nhất để đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đây là lần đầu tiên 05 quy hoạch quốc gia chuyên ngành GTVT được Bộ thực hiện hoàn thành đồng thời, có phân công rõ vai trò dựa trên lợi thế từng phương thức trên từng hành lang vận tải chính, đảm bảo tính hệ thống, kết nối đồng bộ giữa các chuyên ngành. Trong đó, Quy hoạch đường sắt là quy hoạch thứ ba được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau Quy hoạch mạng lưới đường bộ và Quy hoạch hệ thống cảng biển.
 
Quy hoạch mạng lưới đường đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là căn cứ, định hướng để Bộ GTVT tiếp tục tổ chức xây dựng các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành đường sắt. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị các Bộ ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT trong quá trình lập và triển khai thực hiện các quy hoạch lĩnh vực GTVT đảm bảo chất lượng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT đồng bộ, hiện đại góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đề ra.

Nguồn: mt.gov.vn