Ngày 10-6-2023, lãnh đạo Viện cùng đoàn viên thanh niên Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, làm lễ dâng hương lên Bác và đặt lá cờ ở cực đầu tổ quốc Lũng Cú- Hà Giang vào tủ kính tại phòng truyền thống của viện.

Kết thúc hành trình tại Tuyên Quang và Hà Giang, đoàn công tác Viện Chiến lược và Phát triển GTVT vinh dự được nhận cờ Tổ quốc Lá cờ số 1145 treo tại cột cờ Quốc Gia Lũng Cú. Ngày 10-6-2023, lãnh đạo Viện cùng Đoàn viên thanh niên Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, làm lễ dâng hương lên Bác và đặt lá cờ ở cực đầu tổ quốc Lũng Cú - Hà Giang vào tủ kính trang trọng tại phòng truyền thống của Viện.

Lãnh đạo viện cùng, đoàn thanh niên làm lễ dâng hương Bác

Tại buổi lễ trước anh linh của Bác, lãnh đạo Viện đã tỏ lòng biết ơn tới các vị tiền bối cách mạng đi trước, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để chúng ta được thừa hưởng những ngày yên bình, hạnh phúc như bây giờ, và xin hứa tiếp tục nối tiếp truyền thống cách mạng. Xây dựng tập thể Viện luôn đoàn kết để phát huy sức mạnh giữ gìn cương thổ đất nước, xây dụng non sông gấm vóc Việt Nam ngày càng tươi đẹp.

Ông Phạm Hoài Chung (Phó Viện trưởng phụ trách) dâng hương lên anh linh của Bác

Tiếp đó Phó bí thư đảng ủy Viện cùng với Bí thư đoàn thanh niên của Viện đã xin phép được đưa lá cờ Tổ quốc Lá cờ số 1145 treo tại cột cờ Quốc Gia Lũng Cú – Hà Giang vào tủ kính đặt trang trọng tại phòng truyền thống của Viện.

Phó bí thư đảng ủy cùng với Bí thư đoàn thanh niên của Viện đưa lá cờ Tổ quốc Lá cờ số 1145 vào tủ kính trang trọng tại phòng truyền thống của Viện