Nửa thế kỷ kiến tạo chiến lược phát triển giao thông

Nhìn lại 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của Viện luôn cố gắng phấn đấu, bằng lòng nhiệt huyết với ngành GTVT cùng với sự ủng hộ giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, sự khích lệ nồng nhiệt của các bạn bè, đối tác. Điều đó, đã góp phần tạo nên thành quả của Viện như ngày nay.