Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 của Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải.

Ngày 7-7-2021, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã tổ chức sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Lê Đỗ Mười, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng chủ trì Hội nghị.
 
Dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện, các đồng chí Phó Viện trưởng, Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh Viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tham dự.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Đỗ Mười, Viện trưởng yêu cầu các đồng chí cán bộ lãnh đạo các đơn vị, viên chức, người lao động phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung sau:
 
(1) Báo cáo nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện, những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc của công tác tổ chức cán bộ; hành chính quản trị; quản lý cơ sở vật chất của Viện trong 6 tháng đầu năm 2021 và kiến nghị giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021;
 
(2) Đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực;
 
(3) Phân tích những hạn chế, thiếu sót, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các mặt hoạt động. Đề xuất các giải pháp phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, thiếu sót;
 
(4) Căn cứ nhiệm vụ chính trị trong năm 2021, phân tích, dự báo thuận lợi, khó khăn, từ đó giúp cho lãnh đạo Viện xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trong 06 tháng cuối năm đúng trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.
 
Tại Hội nghị, đã có 15 tham luận của trưởng, phó các đơn vị, bí thư Đoàn thanh niên… và 03 ý kiến của các đồng chí Phó Viện trưởng. Sáu tháng đầu năm 2021 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid19 phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của Viện, nhưng lãnh đạo và tập thể CBNV Viện đã nỗ lực hoàn thành tốt mục tiêu kép là vừa phòng dịch vừa triển khai và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng theo kế hoạch. Trong đó, đặc biệt là các nhiệm vụ tham mưu trọng điểm như: Đề án “Thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”; Báo cáo “Kịch bản phát triển mạng lưới GTVT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; Đề án “Xây dựng chương trình tổng thể rà soát định mức”; Xây dựng Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 về định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho VTHKCC bằng xe buýt; phối hợp Cục Hàng không Việt Nam đã hoàn thiện và báo cáo Đề án “Định hướng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không”; phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện dự án “Chiến lược phát triển giao thông bền vững ở Việt Nam” (Vitranss 3); triển khai, phối hợp các tư vấn lập 05 Quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 – 2030 và định hướng đến năm 2050…
 
Các ý kiến phát biểu cũng nêu ra những tồn tại, hạn chế, như: Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ công tác tham mưucông tác phối hợp giữa các đơn vị trong viên đôi lúc còn chưa chặt chẽ, kịp thời nên chưa đạt được kết quả mong muốn; một số cán bộ làm việc chưa khoa học, chưa sángtạo, chưa hiệu quả, còn thiếu nhiệt tình trong công việc; chưa chuyên tâm đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học; còn thiếu cán bộ có chuyên môn sâu trong một số lĩnh vực…Hội nghị đã thảo luận đồng thời đưa ra những biện pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn công tác trong 06 tháng cuối năm 2021 và những năm tiếp theo.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đỗ Mười ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm của đơn vị, cá nhân tiêu biểu, đồng thời đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021. Cụ thể, nhằm tiếp tục phát huy các thành tích nổi bật đã đạt được, lãnh đạo Viện cùng tập thể BCH Đảng bộ Viện, cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, các đề án, quy hoạch, định mức KTKT và các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ… đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Để đạt được mục tiêu trên, đồng chí Lê Đỗ Mười yêu cầu các đơn vị rà soát lại công việc đang thực hiện, đặc biệt là những việc đang gặp khó khăn, vướng mắc để có hướng giải quyết; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu sao cho thực chất, hiệu quả; bố trí lại vị trí việc làm cho phù hợp với trình độ chuyên môn của cán bộ, viên chức và chức năng của các Phòng, ban. Đối với công chức, người lao động trong đơn vị, cần tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng tính chủ động trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.