Sơ kết thực hiện Giai đoạn 1, Hoạt động: “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giao thông vận tải nhằm tăng cường giao thông tiếp cận phổ quát phục vụ người khuyết tật và người cao tuổi”.

Chiều ngày 30/6/2021 tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải và Chương trình Aus4Transport tổ chức cuộc họp sơ kết công việc thực hiện Giai đoạn 1 của Hoạt động: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giao thông vận tải nhằm tăng cường giao thông tiếp cận phổ quát phục vụ người khuyết tật và người cao tuổi (ATS). Hoạt động "Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giao thông vận tải nhằm tăng cường giao thông tiếp cận phổ quát phục vụ người khuyết tật và người cao tuổi" có một vai trò quan trọng và ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự ủng hộ của Chính phủ Úc đối với ngành giao thông vận tải trong nỗ lực phát triển hệ thống giao thông tiếp cận phổ quát hướng đến mục tiêu Không để lại ai phía sau.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp, Nhóm chuyên gia ATS đã nỗ lực hoàn thành các đầu mục công việc của Nhiệm vụ 01 và chủ động phối hợp với chuyên gia nước ngoài hoàn thiện báo cáo đạt chất lượng tốt và được đánh giá cao. Công việc thực hiện trong giai đoạn 1 gồm:
      -    Khảo sát và làm việc với Sở GTVT, Sở LĐTBXH, Hội NKT tại 04 tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Tiền Giang và Hải Phòng.
      -   Liên hệ và trao đổi với Sở GTVT địa phương về việc hỗ trợ cải tạo công trình giao thông tiếp cận. Đã nhận được sự hưởng ứng của lãnh đạo Sở GTVT Cần Thơ, Tiền Giang và đang tiếp tục trao đổi để lựa chọn công trình.
Các sản phẩm báo cáo Nhóm chuyên gia đã thực hiện gồm:
      -    Báo cáo A1 - Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về giao thông tiếp cận tại 04 tỉnh, thành phố ;
      -    Báo cáo B1 – Hỗ trợ hoàn thiện cơ chế chính sách về giao thông tiếp cận phổ quát (Sổ tay hướng dẫn cán bộ);
      -    Báo cáo C1: Thông tin cơ bản xây dựng giáo trình đào tạo;
      -    Báo cáo S1 – Báo cáo khảo sát hiện trường.
Trong thời gian tới, Nhóm chuyên gia ATS tiếp tục thực hiện công việc của Giai đoạn 2: Xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương trong lĩnh vực giao thông tiếp cận phổ quát và Giai đoạn 3: lựa chọn công trình cải tạo tiếp cận nhằm hỗ trợ địa phương thực hiện kế hoạch hành động. Nhóm đặt mục tiêu nỗ lực khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19 để hoàn thành Dự án trong năm 2021 theo đúng tiến độ đề ra.