Tăng cường công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống quốc lộ

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có Công điện số 04/CĐ-TCĐBVN yêu cầu các Cục QLĐB I, II, III và IV; Cục Quản lý đường bộ cao tốc; các Sở GTVT nhận ủy thác quản lý quốc lộ thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống quốc lộ.

Theo đó, để đảm bảo trật tự, ATGT trong dịp Lễ 30/4, 1/5 năm 2016 và đẩy nhanh tiến độ các dự án bảo trì quốc lộ năm 2016, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Cục QLĐB, Sở GTVT nhận ủy thác với các hạng mục, công việc có trong hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên yêu cầu thực hiện theo đúng quy định; tuyệt đối không vi phạm hợp đồng.

Tăng cường công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống quốc lộ. Ảnh minh họa

Để chủ động ứng phó với mùa mưa bão sắp tới, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Cục QLĐB, Sở GTVT chỉ đạo các nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ: Khơi thông cống, rãnh, bạt lề, đào tạo rãnh xương cá thu nước mặt đường ra rãnh dọc.

Đối với các vị trí cần thiết xây dựng rãnh, sửa chữa cống, các đơn vị rà soát kế hoạch bảo trì năm 2016, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khẩn trương thực hiện. Trường hợp chưa có trong kế hoạch bảo trì năm 2016, xây dựng kế hoạch bảo trì năm 2017 trình Tổng cục ĐBVN. Tổng cục yêu cầu các dự án sửa chữa định kỳ năm 2016 khẩn trương thực hiện xong trước 30/6/2016.

Việc thống kê, phân loại mặt đường hư hỏng đề xuất xử lý theo hướng, các hư hỏng mất ATGT (ổ gà, mặt đường lún võng, sình lún, trồi lún chênh cao lớn mất ATGT) thống kê đề nghị Tổng cục ĐBVN cho ý kiến giải quyết. Báo cáo thống kê gửi trước ngày 05/4/2016; Trường hợp hư hỏng nhẹ chưa đến mức mất ATGT, thì tổ chức theo dõi đồng thời đưa vào kế hoạch bảo trì năm 2017 trình Tổng cục ĐBVN.

Đối với các tuyến quốc lộ phục vụ Lễ hội Đền Hùng năm 2016, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Cục QLĐB I và các Sở GTVT có liên quan triển khai theo các chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN. Đồng thời, tăng cường kiểm tra đôn đốc các dự án BOT, các dự án XDCB (chưa hết bảo hành) sửa chữa ngay hằn lún và các hư hỏng phát sinh khác gây mất ATGT.