Tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 23/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 451/CĐ-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung phòng, chống dịch, cụ thể như sau:
 
1. Tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, trong đó: Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế “ Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”, nhất là bắt buộc thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng;
 
2. Bảo vệ cơ quan lập sổ theo dõi khách đến cơ quan, đo thân nhiệt, hướng dẫn khách đến khu vực rửa tay sát khuẩn trước khi vào làm việc tại Viện. Không cho người lạ vào Viện;
 
3. Cần bình tĩnh, không hoang mang, thường xuyên cập nhật và thực hiện các khuyến cáo phòng bệnh của Bộ Y tế; không đưa thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận;
 
Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải yêu cầu các đồng chí Trưởng các đơn vị trực thuộc quán triệt nội dung văn bản đến toàn thể cán bộ viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý để thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì mới nảy sinh phải báo cáo ngay cho Tổ Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Viện để xin ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng.