Thông báo Chương trình thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-BGTVT ngày 19/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch dụng viên chức năm 2021 của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT và Thông báo số 943/TB-VCL&PT ngày 22/11/2021 của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải; Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải thông báo Chương trình thi vòng 1, kỳ tuyển viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

1. Lịch thi, hiệu lệnh thi

        

2. Yêu cầu

- Thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định. Trang phục gọn gàng, văn minh, lịch sự. Trường hợp thí sinh dự thi đến chậm quá 30 phút tính từ khi bắt đầu giờ làm bài thi thì không được dự thi.

- Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi.

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng, các Ban giúp việc Hội đồng tuyển dụng trang phục gọn gàng, lịch sự đeo thẻ thành viên do Hội đồng tuyển dụng cấp có mặt trước giờ khai mạc 15 phút.

Ghi chú:

-  Trường hợp thí sinh không có các loại giấy tờ tuỳ thân nêu trên, yêu cầu phải có giấy xác nhận nhân thân được chính quyền địa phương nơi cư trú đóng dấu giáp lai trên ảnh.

- Đề nghị Thành viên Hội đồng tuyển dụng, các Ban giúp việc Hội đồng tuyển dụng, các thí sinh dự thi thực hiện quy định 5K về phòng, chống dịch Covid-19.

Danh sách thí sinh dự thi môn Kiến thức chung tại đây

Danh sách thí sinh dự thi môn Tin học tại đây

Danh sách thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ tại đây