Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh dự hướng dẫn ôn tập, thi vòng 1

Căn cứ kết quả của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển dụng viên chức năm 2021 của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT (văn bản số 1089/VCL&PT-HĐTD ngày 24/12/2021 về việc báo cáo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021) và Biên bản họp ngày 23/12/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021;

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải thông báo để thí sinh đăng ký dự thi tuyển dụng viên chức năm 2021 của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải biết và chuẩn bị nội dung ôn tập để tham dự kỳ thi, cụ thể:

- Thời gian hướng dẫn ôn tập: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (thi phỏng vấn): Bắt đầu từ 9h00 ngày 08/01/2022. Đối với các môn thi trắc nghiệm Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Viện chỉ cung cấp danh mục tài liệu để thí sinh tham khảo. (Tài liệu tại đây).

- Thời gian thi vòng 1: Dự kiến bắt đầu từ 8h00 ngày 15, 16/01/2022;

- Thời gian thi vòng 2: Dự kiến bắt đầu từ 8h00 ngày 26, 27/02/2022;

- Địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập, khai mạc kỳ thi, thi vòng 1 tại Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, số 162, phố Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Danh sách niêm yết, lịch thi chi tiết được đăng trên trang tin điện tử của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT (Websites: http://www.tdsi.gov.vn) trước 05 ngày thi hoặc thí sinh liên hệ qua số điện thoại 0982 982 676.

Lưu ý:

- Các thí sinh đến ôn tập, dự thi tuyển phải thực hiện nghiêm quy định 5K về phòng, chống dịch Covid-19.

- Các thí sinh nộp tiền Lệ phí tuyển dụng.