Thực hiện Công điện của thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước. Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Yêu cầu các đồng chí trưởng đơn vị quán triệt nội dung Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch TP Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19 đến toàn thể cán bộ viên chức và người lao động để thực hiện.

2. Các đồng chí Phó Viện trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19, Tổ Giám sát Covid-19 của Viện, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Kế toán trưởng làm việc tại cơ quan theo quy định đến khi có chỉ đạo mới của thành phố Hà Nội. Thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; khai báo y tế thường xuyên trên ứng dụng khi ra ngoài.

3. Các đồng chí Trưởng các đơn chủ động vị bố trí không quá 1/2 số lượng cán bộ viên chức, người lao động làm việc tại Viện, sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công nhưng phải đảm bảo được tiến độ, chất lượng. Thời gian áp dụng từ 13h00 ngày 19/7/2021 đến khi có chỉ đạo mới của thành phố Hà Nội; chịu trách nhiệm trực tiếp kiểm tra, đôn đốc và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị mình quản lý.

4.Không tiếp khách cá nhân tại Viện, tiếp tục hạn chế tối đa việc ăn trưa tập trung tại bếp ăn của Viện để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19. 

Chi tiết văn bản tại đây.