Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT làm việc Đảng ủy VEC

Sáng 16/3, tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT đã có buổi làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2016.

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT; Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; Trần Văn Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ TCCB; Khuất Việt Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông chủ trì điều hành buổi làm việc với Đảng ủy VEC

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Mai Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc VEC cho biết, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020. Với vai trò là đơn vị nòng cốt trong việc đầu tư xây dựng và khai thác các tuyến đường cao tốc quốc gia, VEC thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ từ Chính phủ, Bộ GTVT và các Bộ, Ngành liên quan.

“Trong 2 tháng đầu năm, về cơ bản, Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị bám sát mục tiêu và kế hoạch đề ra đầu năm tại Hội nghị tổng kết năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và Hội nghị người lao động năm 2016” - đồng chí Mai Tuấn Anh nói.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Mai Tuấn Anh cho biết, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo toàn Đảng bộ chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ GTVT; tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng trực thuộc.


Đồng chí Mai Tuấn Anh thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy VEC báo cáo tại buổi làm việc

Trong thời gian qua, Đảng ủy VEC tích cực đổi mới phương thức tổ chức học tập, quán triệt, nghị quyết Đại hội của cấp trên; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy; tăng cường sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ; đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.

Đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV VEC cho biết, Đảng ủy Tổng công ty quyết tâm, chủ động, sáng tạo, thực hiện phương châm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường phối hợp với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2016 trong toàn Đảng bộ. 


Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV VEC Trần Quốc Việt nhấn mạnh thời gian tới Đảng bộ VEC tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Cùng với đó, Đảng ủy VEC tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả, chất lượng; chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4; tiếp tục kiện toàn tổ chức Đảng; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, quản lý và giám sát đảng viên; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và công tác khen thưởng hàng năm,... Đặc biệt, thực hiện tốt vai trò hạt nhận lãnh đạo của tổ chức Đảng, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ TCCB đánh giá trong thời qua, Đảng ủy VEC đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư, phát triển đường cao tốc; đồng chí đề nghị Đảng ủy VEC nghiên cứu đầu tư xây dựng xây lắp, chủ động xây dựng cơ chế đặc thù, sớm trình Bộ GTVT để báo cáo Chính phủ có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn; cùng với đó Đảng ủy VEC tập trung đổi mới công tác sinh hoạt Đảng ở Đảng bộ và 17 chi bộ trực thuộc; đồng thời quan tâm công tác dân vận, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các tổ chức xã hội hoạt động.

Theo đồng chí Khuất Việt Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, với vai trò là đơn vị nòng cốt trong việc đầu tư xây dựng và khai thác các tuyến đường cao tốc quốc gia, VEC cần phải nghiên cứu, đề xuất cụ thể trong việc xây dựng cơ chế đặc thù, mô hình hoạt động của Tổng công ty; đồng thời đề nghị VEC đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa; trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tiếp tục lồng ghép các chương trình tuyên truyền, phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự ATGT...

Đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ nhấn mạnh, báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy VEC tuy chưa nêu hết những công việc mà Đảng bộ đã làm được, nhưng qua các buổi làm việc với Tổng công ty cho thấy, Đảng bộ VEC là một trong những Đảng bộ mạnh cả về công tác Đảng và công tác chuyên môn của Bộ GTVT; đồng chí đề nghị Đảng ủy VEC tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; phải thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; duy trì mối quan hệ với Đảng ủy Bộ và các cơ quan liên quan; đồng thời tăng cường công tác sinh hoạt chi bộ cũng như tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp, chất lượng sinh hoạt của chi bộ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Thảng - Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy VEC hoàn thiện chương trình, kế hoạch công tác, cũng như thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT, Đại hội Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; bên cạnh đó VEC thực hiện theo đúng quy chế, quy định nội bộ, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng rõ ràng, cụ thể; đồng thời nghiên cứu mô hình tổ chức, kiện toàn bộ máy để bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy VEC tiếp tục nêu cao vai trò của cấp ủy 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ tưởng Bộ GTVT đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Đảng và công tác chuyên môn của VEC trong thời gian qua; đặc biệt thể hiện rõ VEC là đơn vị nòng cốt của ngành GTVT trong trong việc đầu tư xây dựng và khai thác các tuyến đường cao tốc quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông đề nghị VEC cần có những hành động bứt phá và đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả, thu hút được các nguồn vốn để tiếp tục đầu tư xây dựng các tuyến đường cao tốc khác trong tương lai; đặc biệt là đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa Tổng công ty; hoàn thiện các quy trình, quy định, cơ chế quản lý nội bộ; thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư các dự án...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy VEC tiếp tục nêu cao vai trò của cấp ủy, từ đảng ủy đến các chi ủy trực thuộc; tăng cường công tác phối hợp giữa Tổng công ty với các cơ quan của Bộ GTVT, các Ban của Đảng ủy; thực hiện tốt công tác tư tưởng; tập trung xây dựng định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao công tác sinh hoạt chi bộ. 

Xuân Nguyên

Nguồn: mt.gov.vn