Tiếp tục nâng cao thương hiệu của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, tổ chức hôm nay (04/1) tại Hà Nội.

Ban Lãnh đạo Viện Chiến lược và Phát triển GTVT chủ trì điều hành Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hoài Chung, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT cho biết, năm 2022, Viện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phương châm hành động năm 2022 của Bộ GTVT, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và toàn thể CBVC-LĐ thuộc Viện cũng như sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ GTVT các lĩnh vực công tác chủ yếu của Viện đã hoàn thành và đạt được những kết quả nổi bật.

“Với những nỗ lực không ngừng của Đảng uỷ, tập thể Ban lãnh đạo Viện trong việc bám sát, thực hiện quyết liệt, nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao, công tác tham mưu của Viện đã được lãnh đạo Bộ GTVT ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao” - Phó Viện trưởng Phạm Hoài Chung cho biết.

Phó Viện trưởng Phạm Hoài Chung trình bày Báo cáo công tác tại Hội nghị.

Theo Phó Viện trưởng Phạm Hoài Chung, năm 2022 Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đóng góp trong công tác tham mưu về Quy hoạch ngành GTVT và các cơ chế chính sách.

Việc tham gia lập các Quy hoạch của ngành GTVT được đánh giá là nổi bật với việc tham gia các quy hoạch ngành quốc gia về GTVT, chủ trì xây dựng các hợp phần GTVT trong Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch các vùng quốc gia và nhiều quy hoạch có tính kỹ thuật chuyên ngành.

Công tác tham mưu Lãnh đạo Bộ về các lĩnh vực trong ngành GTVT đã có chuyển biến tích cực và ngày càng chủ động hơn, gắn với thực tiễn điều hành của Bộ, chất lượng công tác tham mưu cải thiện rõ rệt. Viện đã hoàn thành 100% các nhiệm vụ do Bộ giao.

Quang cảnh hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Viện.

Thương hiệu của Viện đã dần được khẳng định đối với Bộ GTVT và các Bộ, ngành cũng như các tỉnh, thành phố, các đối tác khác làm tiền đề cho Viện tiếp tục phát triển trong giai đoạn tới.

Sau đại dịch covid-19, hoạt động hợp tác quốc tế được thúc đẩy mạnh mẽ, Viện đã tham mưu tích cực cho Bộ GTVT trong các hoạt động hợp tác quốc tế song phương, đa phương.Tích cực trong hợp tác, xúc tiến trong nước với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu đầu ngành của các Bộ ngành khác cũng được quan tâm.

Cơ sở vật chất của Viện được đầu tư tốt hơn, môi trường nghiên cứu khoa học được cải thiện, đời sống CBVC từng bước được nâng cao.

Phó Bí thư Đảng ủy Viện Lê Văn Đạt trình bày Báo cáo công tác Đảng tại Hội nghị.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Lê Văn Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy Viện cho biết, Đảng uỷ Viện là một tập thể đoàn kết và có tinh thần xây dựng, trong công tác lãnh đạo luôn lấy ý kiến tập thể và lắng nghe các ý kiến đóng góp của cá nhân nên tư tưởng của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tin tưởng và nhất trí cao với sự chỉ đạo của Đảng ủy. Đảng ủy đã thực hiện tốt kế hoạch công tác đề ra, đã lãnh đạo các chi bộ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác và chương trình hành động của BCH Đảng bộ Viện thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Viện.

Hội nghị nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan tham mưu của Bộ.

Về nhiệm vụ năm 2023, Phó Bí thư Đảng ủy Lê Văn Đạt cho biết, Đảng ủy Viện tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây Đảng bộ Viện và Viện trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là tập trung lãnh đạo công tác tham mưu Bộ GTVT về hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch và các đề án; công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, chuyển đổi số; công tác tổ chức quản lý, điều hành, cải cách hành chính; công tác hợp tác trong nước, quốc tế...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đã thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ GTVT ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã đạt được trong năm 2022, đồng thời nhấn mạnh đến các nội dung trọng tâm mà Viện đã và đang tập trung triển khai thực hiện về công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; nhiệm vụ được Bộ GTVT giao, các đề tài KHCN; các bài viết nghiên cứu đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước; công tác xây dựng định mức...

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thứ trưởng đề nghị tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Viện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết nội bộ, quyết liệt, sáng tạo và năng động để lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây Đảng bộ Viện và Viện trong sạch, vững mạnh.

Thứ trưởng đề nghị Viện tiếp tục nâng cao thương hiệu của Viện, khẳng định vị trí, vai trò của Viện trong và ngoài ngành GTVT, làm tiền đề cho Viện tiếp tục phát triển trong giai đoạn tới; đồng thời đảm bảo công tác nghiên cứu KHCN, các đề tài KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ thực hiện trong năm 2023 đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; tiếp tục quan tâm đến cán bộ, đoàn viên Công đoàn, Đoàn Thanh niên, nâng cao thu nhập, đời sống cho viên chức, người lao động.

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Lê Đỗ Mười phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Lê Đỗ Mười, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng gửi lời cảm ơn tới Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, đặc biệt là Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đã quan tâm chỉ đạo Viện trong thời gian qua; cũng như những chỉ đạo mang tính định hướng của Thứ trưởng tại hội nghị hôm nay để Viện tiếp thu, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Đồng chí Lê Đỗ Mười khẳng định Viện tiếp tục chủ động, tích cực đề xuất tham mưu cho Bộ GTVT hoàn thiện các chính sách, pháp luật; tập trung hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ, đề án hàng năm do Bộ GTVT giao; đảm bảo các đề tài KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ; nâng cao công tác tổ chức quản lý, điều hành; đẩy mạnh công tác hợp tác trong nước, quốc tế...

Để tạo điều kiện cho Viện phát triển, xứng đáng với vị trí, vai trò tham mưu cho Bộ GTVT, đồng chí Lê Đỗ Mười đề nghị Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các Vụ, Cục, Ban QLDA của Bộ GTVT tạo thuận lợi cho Viện trong việc thực hiện nhiệm vụ Bộ giao, tăng cường giao các nhiệm vụ, đề án hoặc dịch vụ tư vấn cho Viện..