Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thực hiện Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép, kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực truyến với Thành phố Hồ Chí Minh và 07 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Công điện số 08/CĐ-BGTVT ngày 08/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid-19, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị trực thuộc đôn đốc, chỉ đạo, thực hiện nghiêm các nội dung sau:
 
- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ GTVT và các hướng dẫn, quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế với tinh thần chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép. Thực hiện nghiêm các giải pháp ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch. Đặc biệt lưu ý thực hiện các quy định về giãn cách. Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả cán bộ viên chức đến từ vùng dịch theo quy định.
 
- Thực hiện nhiêm túc Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh.
 
- Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trực tiếp kiểm tra, đôn đốc và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị mình quản lý.
 
- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động gia đình, người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, chia sẻ, tích cực và tự giác hợp tác, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc thực hiện các biện pháp mạnh khi cần thiết về phong tỏa, giãn cách, cách ly…
 
 Hạn chế tiếp khách cá nhân tại Viện, đo thân nhiệt tại Thường trực bảo vệ, đảm bảo an toàn, tránh sự cố đáng tiếc. Tiếp tục hạn chế tối đa việc ăn trưa tập trung tại bếp ăn của Viện để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
 
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Viện tiếp tục gương mẫu, tích cực tham gia và đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
 
Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải yêu cầu các đồng chí Trưởng các đơn vị trực thuộc quán triệt nội dung văn bản đến toàn thể cán bộ viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý để nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì mới nảy sinh phải báo cáo ngay cho Ban Chỉ đạo chống dịch bệnh của Viện./.