Tọa đàm "Huy động nguồn lực xã hội đầu tư cảng hàng không và những bài học kinh nghiệm"

Giới thiệu hội thảo:

Triển khai Quyết định số 1121/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác 1121 , Bộ Giao thông vận tải đã gửi “đề cương Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác cảng hàng không” tới Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện đề án theo nhiệm vụ được giao, làm cơ sở triển khai thu hút nguồn lực đầu tư các cảng hàng không.

Nhằm giúp các địa phương, các nhà đầu tư nắm bắt thêm thông tin phục vụ xây dựng đề án và nghiên cứu đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng hàng không; Bộ Giao thông vận tải đã giao Báo Giao thông tổ chức chương trình Tọa đàm về “Huy động nguồn lực xã hội đầu tư cảng hàng không và những bài học kinh nghiệm” với mục đích chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, khai thác cảng hàng không theo phương thức PPP; trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và định hướng giải pháp thu hút nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không.

Thời gian tổ chức: 14h00 – 17h00, ngày 04 tháng 11 năm 2022.

Địa điểm: Ballroom, Tầng 2, Khách sạn Premier Village Ha Long Bay Resort, Số 9 đường Hạ Long,  phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Chủ trì hội thảo: Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn.

Mục tiêu của hội thảo:

- Giới thiệu tổng quan về sự hình thành và quy hoạch phát triển của hệ thống cảng hàng không tại Việt Nam.

- Nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư, xã hội về vai trò của ngành hàng không và nhu cầu huy động nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không

- Chia sẻ xu thế và kinh nghiệm huy động nguồn vốn xã hội đầu tư cảng hàng không.

- Trao đổi, thảo luận giữa đại diện cơ quan quản lý và chính quyền địa phương, nhà đầu tư, chuyên gia về những cơ hội, thách thức và đề xuất các giải pháp đối với việc huy động nguồn vốn xã hội đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cảng hàng không tại Việt Nam. 

Các đơn vị tham dự hội thảo: Vụ Kế hoạch - Đầu tư - Bộ GTVT; Đại diện Bộ Kế hoạch đầu tư; Cục Hàng không Việt Nam; Đại diện chính quyền địa phương; Viện Chiến lược và Phát triển GTVT; Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Điều phối toạ đàm:  Nhà báo Nguyễn Đức Thắng – Phó tổng biên tập Báo Giao thông.

Tài liệu và Chương trình hội thảo tại đây