Trao đổi với tư vấn thẩm tra dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam về công tác dự báo nhu cầu giao thông vận tải trên hành lang Bắc Nam

Ngày 15/11/2023, tại hội trường Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, các chuyên gia dự báo vận tải của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã có buổi trao đổi với Liên danh tư vấn quốc tế UTCV - EVO - ARUP – HP, chuyên gia tư vấn thẩm tra dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam về công tác dự báo nhu cầu giao thông vận tải trên hành lang Bắc Nam.

Đại diện phía Viện Chiến lược là ông Phạm Hoài Chung, Phó Viện trưởng phụ trách, đại diện phía Liên danh tư vấn quốc tế UTCV - EVO - ARUP – HP là ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Tại buổi trao đổi, các chuyên gia đã thẳng thắn và đưa ra nhiều ý kiến trong công tác dự báo. Một số ý kiến như: đề nghị làm rõ kịch bản phát triển đường sắt khai thác chung hành khách và hàng hoá; hoặc riêng hành khách; quy mô, tốc độ; khả năng huy động nguồn lực, làm chủ công nghệ, tỷ lệ nội địa hoá của công nghiệp đường sắt.… Và cần đưa ra các mục tiêu rõ ràng dựa trên cơ sở phân tích kỹ thuật, công nghệ, tài chính góp phần hình thành hệ thống giao thông hiện đại, đồng bộ…

Ông Phạm Hoài Chung – Phó Viện trưởng Phụ trách trình bày các nhu cầu trong công tác dự báo.

Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng phòng Dự báo tổ chức vận tải trình bày phương pháp xây dựng mô hình và số liệu dự báo.