Triệu tập đảng viên dự Đại hội Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

THÔNG BÁO
Triệu tập đảng viên dự Đại hội Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải khóa XVI,
nhiệm kỳ 2020-2025 

Căn cứ Kế hoạch số 80-KH/ĐUVCL ngày 07/11/2019 của Đảng ủy Viện Chiến lược và Phát triển GTVT về Kế hoạch Đại hội Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, nhiệm kỳ 2020-2025. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ đảng bộ Bộ Giao thông vận tải, Ban Chấp hành đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT triệu tập đảng viên dự: “Đại hội Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025”, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Đại hội tiến hành ½ ngày, ngày 18/6/2020 (Thứ Năm).

    - Từ 7h30’ đến 7h40’: Kiểm tra quân số, ổn định tổ chức.

    - Từ 7h45’ đến 8h30’: Đại hội trù bị.

    - Từ 8h30’ đến 12h00’: Đại hội chính thức.

2. Địa điểm: Hội trường lớn Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, số 162 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ Viện khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020 cùng toàn thể đảng viên các Chi bộ trực thuộc.

4. Trang phục: Nam quần tối màu, áo sáng màu dài tay, thắt cà vạt; nữ áo dài truyền thống (không cách tân).

5. Lưu ý: Đảng viên dự Đại hộinêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung trí tuệ tham gia ý kiến, thảo luận, biểu quyết thông qua các quyết định của đại hội; bầu cử theo quy chế bầu cử; tham gia các hoạt động của đại hội theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. Thực hiện nghiêm túc nội quy của Đại hội; mang theo thẻ đảng viên và sử dụng thẻ đảng theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch; hát Quốc ca, Quốc tế ca theo nhạc. Mang theo sổ, bút ghi chép và thực hiện quyền bầu cử.

 File Thông báo tại đây.