Viện Chiến lược & Phát triển GTVT tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Chiều ngày 21/7/2023 tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, nhằm đánh giá mọi mặt hoạt động của Viện trong 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Hội nghị diễn ra dưới sự điều hành của đồng chí Phạm Hoài Chung - Phó Viện trưởng phụ trách, và đồng chí Nguyễn Thị Phương Hiền - Phó Viện trưởng cùng toàn thể các cán bộ, công chức và người lao động trong Viện.

Đồng chí Phạm Hoài Chung - Phó Viện trưởng phụ trách và đồng chí Nguyễn Thị Phương Hiền - Phó Viện trưởng, điều hành Hội nghị

Đồng chí Dư Khánh Thắng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính đã trình bày Báo cáo Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023 của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT.

Đồng chí Dư Khánh Thắng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023 của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bám sát phương châm hành động năm của Bộ GTVT, chủ động đề ra những chủ trương, giải pháp chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động của Viện để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công tác của Viện và đạt được một số kết quả nổi bật như: đã hoàn thiện 02 báo cáo Hợp phần 11,  Hợp phần 12 để tổng hợp, tích hợp đảm bảo đồng bộ vào Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Nghị quyết 81/2023/QH15; Hoàn thành Quy hoạch cảng hàng không, sân bay thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được TTCP phê duyệt tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023; Viện đã tích cực phối hợp với các cơ quan tham mưu của Bộ và các Cục chuyên ngành để xây dựng điều chỉnh 04 quy hoạch lĩnh vực GTVT gồm: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải để đảm bảo đồng bộ, hiệu quả với Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050....; bên cạnh đó Viện cũng tham mưu báo cáo Bộ về một số vấn đề búc xúc của ngành GTVT mà xã hội quan tâm, như: Đinh hướng quy hoạch Cảng trung chuyển quốc tế khu vực Cần Giờ; Nghiên cứu rà soát suất đầu tư xây dựng các dự án dường cao tốc tại Việt Nam; Tham mưu rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới định mức về quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc … …

Báo cáo cũng đã nêu ra những phương hướng nhiệm vụ của Viện 06 tháng cuối năm đó là: Chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu Bộ GTVT thực hiện các nhiệm vụ tham mưu đảm bảo được yêu cầu của Bộ và yêu cầu thực tiễn các nhiệm vụ quan trọng của ngành GTVT; Chủ động phối hợp với các đơn vị trong Bộ hoàn thành 10 nhiệm vụ  Bộ GTVT đặt hàng giao cho Viện năm 2023, tiếp tục nghiên cứu hệ thống thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch ngành GTVT đồng bộ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để thúc đẩy phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT; Phối hợp với các đơn vị tư vấn tổ chức lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia, như: Quy hoạch KCHT giao thông đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 06 quy hoạch Hàng hải và 04 quy hoạch Đường sắt;  Đảm bảo 100% các đề tài KHCN cấp Bộ; Mở rộng dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ; Tiếp tục tham gia các hoạt động hợp tác trong nước, quốc tế trong khuôn khổ APEC, ASEAN, các diễn đàn GTVT trong khu vực…;

Tiếp theo đồng chí Lê Văn Đạt - Phó Bí thư Đảng ủy Viện đã thay mặt Đảng ủy Viện báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải.

Đồng chí Lê Văn Đạt - Phó Bí thư Đảng ủy Viện, Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải

Trong 6 tháng đầu năm Viện đã thực hiện tốt Chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy Viện Chiến lược và Phát triển GTVT; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ GTVT, toàn Đảng bộ Viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động  thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023. Cùng với đó phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2023 Đảng ủy Viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Viện đi vào nền nếp; tiến độ các Đề án, dự án, nhiệm vụ tham mưu đã được chỉ đạo quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm. Luôn tiếp thu đổi mới về công quản lý kiêm tra giám sát và thi hành kỉ luật Đảng, để tiếp tục xây dựng Đảng ủy Viện Vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy Viện là bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, tập trung lãnh đạo các chi bộ trực thuộc triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Viện và công tác xây dựng Đảng đã được xác định trong các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 của Đảng bộ Viện.

Tại Hội nghị, đại diện các đợn vị trong Viện đã báo cáo làm rõ thêm những nhiệm vụ, kết quả công việc, cũng như những khó khăn vướng mắc của đợn vị, đồng thời kiến nghị và đề xuất các giải pháp để Viện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2023 và trong các năm tới.

Đồng chí Phạm Hoài Chung, Phó Viện trưởng phụ trách kết luận tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị đồng chí Phạm Hoài Chung – Phó viện Trưởng phụ trách nhận định thời gian tới nhiệm vụ của Viện sẽ rất nặng nề khó khăn cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực, sáng tạo của toàn thể cán bộ viên chức người lao động trong Viện. Đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023./.