Viện chiến lược và Phát triển GTVT trao đổi với Liên hiệp hội người khuyết tật Việt Nam về “Tiếp cận giao thông và hạ tầng cơ sở đối với người khuyết tật”

Chiều ngày 7/7/2022, tại Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải diễn ra buổi trao đổi về “Tiếp cận giao thông và hạ tầng cơ sở đối với người khuyết tật, đồng chí Phạm Hoài Chung, Phó Viện trưởng chủ trì buổi trao đổi. Tham dự buổi trao đổi còn có đồng chí Nguyễn Tố Hà, Phó Trưởng phòng phòng Giao thông đô thị và nông thôn và đại diện của Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam và Trung tâm hỗ trợ sống độc lập Hà Nội.

Quảng cảnh buổi trao đổi

Tiếp cận giao thông là một trong những điều kiện tiên quyết trong việc thúc đẩy người khuyết tật hòa nhập xã hội, thực hiện các quyền cơ bản của chính mình, tham gia vào các hoạt động của đời sống như: đi bộ, đi làm, khám chữa bênh,…

Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải đã có nhiều chính sách nhằm bảo đảm quyền tham gia giao thông của người khuyết tật, đặc biệt là quy định về tiếp cận giao thông phổ quát như: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 82:2019/BGTVT về Ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng kể từ 9/2019, Quyết định số 365/QĐ-BGTVT ngày 11/3/2021 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030,…..

Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải được Bộ Giao thông vận tải giao thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giao thông vận tải nhằm tăng cường năng lực của hệ thống giao thông tiếp cận phổ quát - ATS” thuộc Chương trình hỗ trợ kỹ thuật ngành giao thông vận tải của Chính phủ Australia. Đây là chương trình tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về giao thông tiếp cận phổ quát cho các cán bộ quản lý giao thông vận tải, cộng đồng, tổ chức, hiệp hội người khuyết tật.

Để nâng cao khả năng tiếp cận giao thông đối với người khuyết tật, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải đã trao đổi về “Tiếp cận giao thông và hạ tầng cơ sở đối với người khuyết tật” với Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam và Trung tâm hỗ trợ sống độc lập Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi trao đổi.