Viện Chiến lược và Phát triển GTVT trao quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Định mức kinh tế - Kỹ thuật và giao Quyền Trưởng phòng Chiến lược - Quy hoạch

Chiều ngày 25/4/2023, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Định mức kinh tế - Kỹ thuật và giao Quyền Trưởng phòng Chiến lược - Quy hoạch. Tới dự triển khai các quyết định gồm có: đồng chí Lê Đỗ Mười, Bí Thư, Viện Trưởng; đồng chí Phạm Hoài Chung, Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Viện Trưởng, đồng chí Đỗ Xuân Thủy, Ủy viên BCH Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức - Hành Chính và các cán bộ của phòng Định mức kinh tế - Kỹ thuật, phòng Chiến lược - Quy hoach.

Theo Quyết định số 142/QĐ-VCL&PT ngày 24/4/2023 của Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, ông Dương Văn Chung, Trưởng phòng Chiến lược - Quy hoạch được điều động bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Định mức kinh tế - Kỹ thuật kể từ ngày 01/5/2023; 

Theo Quyết định số 144/ QĐ-VCL&PT ngày 24/4/2023 của Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, ông Phạm Ngọc Sơn, Phó Trưởng phòng Chiến lược - Quy hoạch được giao quyền Trưởng phòng Chiến lược - Quy hoạch kể từ ngày 01/5/2023; 

Viện trưởng Lê Đỗ Mười trao Quyết định
và tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Văn Chung

Phó Viện trưởng Phạm Hoài Chung trao Quyết định
và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Ngọc Sơn

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Viện, Viện trưởng Lê Đỗ Mười chúc mừng các đồng chí được lãnh đạo Viện tín nhiệm, tin tưởng giao giữ trọng trách mới và đề nghị hai đồng chí cần nhanh chóng bàn giao công việc cũ, nắm bắt nhiệm vụ mới, nỗ lực, tiếp tục phấn đấu đoàn kết cùng tập thể cán bộ công chức trong đơn vị mới, hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao, đáp ứng với sự tin tưởng, tín nhiệm của tập thể Lãnh đạo Viện.  Viện trưởng đề nghị phòng Chiến lược - Quy hoạch và phòng Định mức kinh tế - Kỹ thuật tạo điều kiện, giúp đỡ hai cán bộ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các cán bộ được trao quyết định bổ nhiệm, ông Dương Văn Chung và Phạm Ngọc Sơn đã bày tỏ lời cảm ơn Lãnh đạo Viện đã tin tưởng, bổ nhiệm giao nhiệm vụ. Trên cương vị công tác mới, các đồng chí mới được bổ nhiệm hứa sẽ tiếp thu, chỉ đạo của Viện trưởng, nỗ lực phấn đấu phát triển, đoàn kết cán bộ trong đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng ủy, Lãnh đạo Viện giao.