Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Bộ Giao thông vận tải, thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và phát triển GTVT, cụ thể như sau:
1. Vị trí việc làm và chỉ tiêu tuyển dụng viên chức
- Số lượng: Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 12 viên chức.
 
2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 
- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu tại Phụ lục số 03).
- Văn bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập và chứng chỉ có liên quan: Bản photo (không yêu cầu chứng thực/công chứng/sao y). Trường hợp văn bằng, bảng điểm là tiếng nước ngoài thì phải nộp kèm theo bản dịch sang tiếng Việt Nam (bản photo).
- Đối với người dự tuyển là đối tượng ưu tiên tuyển dụng thì nộp thêm bản photo các giấy tờ theo quy định.
 
3. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển
a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính từ 24/11/2021 đến hết ngày 23/12/2021 (tính theo dấu bưu điện).
b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
 + Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải (Tầng 1, Tòa nhà 3 tầng, số 162 phố Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 + Số điện thoại liên hệ: 0982982676 - 0982621572 (liên hệ trong giờ hành chính trừ ngày Lễ, thứ Bảy, Chủ nhật)
 
4. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển
a) Thời gian tổ chức thi tuyển:
- Dự kiến thi vòng 1: ngày 15, 16/01/2022
- Dự kiến thi vòng 2: ngày 26, 27/02/2022
b) Địa điểm thi tuyển: Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải  số 162 phố Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
 
5. Nội dung tuyển dụng, ôn tập, thời gian thi, cách tính điểm
- Thực hiện thi tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
- Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
+ Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung (Thi trắc nghiệm trên giấy). Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi (Phần I, Phần II, Phần III), nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
+ Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Thi phỏng vấn).
- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút, (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị)
- Thang điểm: 100 điểm.
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
- Hướng dẫn ôn tập: Sau khi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2021 của Viện tổng hợp số lượng thí sinh, thông báo thời gian cung cấp tài liệu, hướng dẫn ôn tập.
 
6. Phí tuyển dụng:
Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức:
- Lệ phí đăng ký dự tuyển (dự kiến): 500.000đ/người. Thí sinh nộp cùng hồ sơ dự tuyển hoặc nộp vào thời điểm ôn tập.
Thông tin chi tiết tuyển dụng xem tại đây (bản dpf) và tại đây (bản word)